Aarhus Universitets segl

Aflevering med video og lydfil

Kort beskrivelse

Formålet med disciplinen er, at de studerende opnår færdigheder i at tale og skrive et korrekt, flydende, nuanceret og situationstilpasset spansk om komplekse, akademiske emner. Derover lærer de studerende at reflektere over og analysere egen og andres sprogproduktion. Færdighederne opnås gennem arbejde med sprogfærdighed under inddragelse af relevante teoretiske emner.

Underviserens motivation 

 • Aktiviteten giver ekstra tid til den enkelte studerendes opøvelse af både tale- og lyttefærdigheder, da den foregår udenfor undervisningen.
 • Aktiviteten giver mulighed for, at alle studerende får lige meget taletid.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg tildeler de studerende et fagligt emne, enten individuelt eller i grupper, som de skal lave en video- eller en lydoptagelse om derhjemme. Optagelsen må maks være 10 minutter og afleveres enten til mig eller til hele holdet via Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace). De faglige emner skal enten være relevante for det teoretiske indhold i undervisningen (fx et resumé af en tekst) eller omhandle højaktuelle emner i et spansktalende samfund. Vi har eksempelvis arbejdet med udnævnelsen af den argentinske pave og med Venezuelas præsident Hugo Chávez’ død.

De studerende vælger selv, hvilke teknologiske resurser de vil benytte til at optage med. Nogle bruger deres mobiltelefon, mens andre har valgt at anvende Vocaroo eller mailVU. Jeg giver selv feedback via lydfil, så de studerende selv får et lyttemateriale at arbejde med.

Eksempel på en opgavetekst: 

Her er en opgaveteksterne, som blev stillet et par dage efter den nye pave var udnævnt:

Preparar un material audiovisual (en grupo o individual) con el título "Un papa latinoamericano". Ustedes eligen el formato: programa especial de CNN, entrevista, debate, noticia en telediario, etc.

Her modtog jeg flere fine dokumentarudsendelser med detaljer om den nye paves biografi samt debatprogrammer, hvor der blev diskuteret, hvad denne pave vil betyde for Latinamerika.

Anvendt teknologi

 • Vocaroo: En nem ressource til at optage lydfiler med.
 • mailVU: En god ressource, hvor du nemt kan lave en video og sende den direkte med e-mail. (Denne ressource er ikke længere tilgængelig. Soapbox kan bruges som alternativ)

Udbytte af aktiviteten

Effekten af aktiviteten har været positiv. Jeg har modtaget mange sjove og kreative video- og audiooptagelser, der har været udformet som fx nyhedsudsendelser og lignende. Med aktiviteten får de studerende mere taletid, og de udvider deres arbejde med mundtlig sprogfærdighed udenfor timerne. Derudover opøves deres lytte- og forståelsesfærdigheder, når de modtager mundtlig feedback fra en underviser, som er native speaker.

Værd at overveje

Jeg har kun brugt aktiviteten med meget modne og erfarne kandidatstuderende. Jeg er ikke sikker på, at det ville fungere lige så godt med et nyt og stort bachelorhold. Som underviser skal man være opmærksom på, at nogle studerende kan finde denne type aflevering grænseoverskridende, da de ikke er vant til at optage eller filme dem selv. Derfor er det en god idé at lade dem vælge selv, hvorvidt de vil vise optagelsen til hele holdet eller kun til underviseren. Det kan også være en god hjælp, at de arbejder i grupper i stedet for at arbejde individuelt. De studerende vænner sig hurtigt til arbejdsformen, og mine studerende har givet positive evalueringer.

Som underviser skal man også være opmærksom på, at nogle gode redskaber på nettet starter som gratisudgaver, men at man ender med at skulle betale for at benytte dem. Det var problemet med ”mailVU”, som ellers er et meget fint redskab.


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Spansk
 • Kursus: Teoretisk og praktisk sprog
 • Studieniveau: KA
 • Holdstørrelse: 8-10 studerende
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet på kurset
 • Primær aktivitetstype: Øvelse og praksis, produktion
 • Anvendt teknologi: Vocaroo, mailVU
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Læringsmål

 • Aktiviteten har som mål at øge de studerendes mundtlige sprogfærdigheder på spansk og give de studerende mulighed for at arbejde med sin kreativitet.
 • Aktiviteten kan udføres fleksibelt, sådan at de studerende, som ikke ønsker at lave en offentlig aflevering, der kan ses og lyttes til af deres medstuderende, kan vælge kun at aflevere til underviseren.