Aarhus Universitets segl

Aflevering med medieprodukt

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal de studerende i grupper fremstille et medieprodukt, eksempelvis en video eller en lydfil, om et fagligt emne som alternativ til den skriftlige aflevering eller den fysiske fremlæggelse. Aktiviteten træner de studerendes akademiske formidlingsevner og ligeledes deres kreative evner.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De studerende træner og udfordrer deres evne til at formidle komplekst akademisk stof. De får ligeledes mulighed for at arbejde med og udfolde deres kreativitet ved at skabe et medieprodukt. Aktiviteten kan med fordel bruges som en del af fag, der har undervisningsdeltagelse som prøveform og heri fungere som en afsluttende præsentation, hvor de studerende øver sig i mundtlig akademisk fremstilling.Ved at aflevere som medieprodukt i stedet for at afholde en række fysiske fremlæggelser på holdet, bliver der mere tid til at udfolde vigtige emner i faget.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser udvælge et eller flere emner, som de studerende skal arbejde med.

 • De studerende skal i grupper lave et medieprodukt, som behandler det udleverede emne. Det færdige produkt skal helst vare under 10 minutter.

 • De studerende vælger selv, hvilke digitale værktøjer de vil bruge til deres produkt, og hvordan indholdet skal formidles.

  • Det kan eksempelvis være en video eller en lydfil.
 • Til sidst afleverer de studerende produktet i Brightspace, hvor du afslutningsvist giver dem skriftlig feedback.

Variationsmuligheder: 

 • Du kan indtale din feedback på lydfil i stedet for den skriftlige form. På denne måde kan du give en mere nuanceret feedback og samtidig spare tid. Hvis du er underviser på et sprogfag, træner du på den måde også de studerendes lytteforståelse på det pågældende sprog.

 • Du kan som afslutning på aktiviteten afsætte tid i undervisningen til, at I fremviser alle produkterne. På den måde kan de studerende få inspiration fra de andres produkter. Hvis produkterne skal fremvises, kan du overveje, om de studerende skal behandle forskellige emner, så der er mindre overlap i produkterne.

 • Du kan bede de studerende give feedback på hinandens produkter - enten i undervisningen eller i et online format. Vær opmærksom på, at den type fremvisning kan være grænseoverskridende for nogle studerende. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Kameraer og mikrofoner. De studerende kan bruge deres smartphones til optagelserne, eller du kan give dem adgang til universitetets mikrofoner og kameraer. 

   Værd at overveje:

   • Passer fagets fokus til, at de studerende kan lave et medieprodukt om det?

   • Skal de studerende have mulighed for at aflevere deres produkt, uden de andre studerende kan se det?

   • Vil du anbefale bestemte digitale værktøjer til formålet?