Aarhus University Seal

Submission of a media product

Brief description

In this activity the students must work in groups to prepare a media product, e.g. a video or audio file, on a course topic as an alternative to a written paper submission or a physical presentation of a topic. The activity trains the students’ academic communication proficiency as well as their creative skills.

Motivation for the activity and required outcome

The students train and challenge their ability to communicate complex academic material. They also have an opportunity to explore and expand their creativity by creating a media product. It may be advantageous to use this activity as part of a course that uses course attendance as its method of evaluation. In this context it may be used as a final presentation in which the students practice their oral academic communication skills. Submission of a media product to replace a number of physical presentations in class will save time for exploring important topics in the course.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser udvælge et eller flere emner, som de studerende skal arbejde med.

 • De studerende skal i grupper lave et medieprodukt, som behandler det udleverede emne. Det færdige produkt skal helst vare under 10 minutter.

 • De studerende vælger selv, hvilke digitale værktøjer de vil bruge til deres produkt, og hvordan indholdet skal formidles.

  • Det kan eksempelvis være en video eller en lydfil.
 • Til sidst afleverer de studerende produktet i Brightspace, hvor du afslutningsvist giver dem skriftlig feedback.

Variationsmuligheder: 

 • Du kan indtale din feedback på lydfil i stedet for den skriftlige form. På denne måde kan du give en mere nuanceret feedback og samtidig spare tid. Hvis du er underviser på et sprogfag, træner du på den måde også de studerendes lytteforståelse på det pågældende sprog.

 • Du kan som afslutning på aktiviteten afsætte tid i undervisningen til, at I fremviser alle produkterne. På den måde kan de studerende få inspiration fra de andres produkter. Hvis produkterne skal fremvises, kan du overveje, om de studerende skal behandle forskellige emner, så der er mindre overlap i produkterne.

 • Du kan bede de studerende give feedback på hinandens produkter - enten i undervisningen eller i et online format. Vær opmærksom på, at den type fremvisning kan være grænseoverskridende for nogle studerende. 

Activities

  Examples of Practice


   You will need:

   • Cameras and microphones. The students can use their smartphones for the recordings, or you can give them access to the University's microphones and cameras.

   Worth considering:

   • Is the focus of the course suitable for media product creation by the students?
   • Should the students have the option of submitting their product without the other students being able to see this?
   • Do you want to recommend certain digital services for the activity?