Aarhus Universitets segl

Peer feedback: Online peer feedback i grupper

Kort beskrivelse

Med denne aktivitet skal de studerende udføre peer feedback på hinandens skriftlige produkter. Det faciliteres ved hjælp af en blog, hvor de studerende skal aflevere deres opgave. En opfølgende samtale mellem de studerende om feedbacken skal ligeledes foregå online ved hjælp af videomøder, hvor de i samarbejdende grupper har mulighed for at opklare betydningen af den skriftlige feedback.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktivitet er at give de studerende erfaring med peer feedback og samtidig arbejde med deres skriftlige produkt. Ved hjælp af aktiviteten forholder de sig aktivt til fagets indhold gennem deres medstuderendes arbejde og til deres eget produkt gennem den feedback, de får fra deres peers. På den måde kan de studerendes behov for feedback fra dig som underviser reduceres, da de i stedet får guidet feedback fra hinanden. Aktiviteten kan anvendes i forbindelse med akademisk skrivning og forståelse af opgavegenrer eller i forbindelse med begrebsafklaring og tekstlæsning.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser stille en opgave til de studerende og rammesætte formen på peer feedbacken, eksempelvis gennem udarbejdelse af en Rubrics. Det skriftlige produkt kan være et udkast til en problemformulering eller en redegørelse for et begreb, som skal udarbejdes i et online skriftlig samarbejde.
  • Inddel de studerende i grupper, hvor de sammen skal udarbejde et skriftligt produkt.
  • De studerende afleverer gruppevis deres tekst online på eksempelvis en blog eller en mappe i OneDrive, hvor de andre studerende kan læse den.
  • Grupperne skal herefter give skriftlig feedback på hinandens tekster og ligeledes dele dette online med hinanden.
  • Grupperne mødes ved hjælp af et online videomøde og diskuterer feedbacken mundtligt med dem, de selv har givet skriftlig feedback til og modtaget feedback fra.

Variationsmuligheder:

  • Aktiviteten kan bruges til forskellige typer skriftlige produkter. Det kan være en skriftlig redegørelse af et begreb eller en teori, og det kan være et udkast til en problemformulering til eksamen, eller noget helt tredje.

Du skal bruge:

  • Du kan bruge en blog eller Peergrade til feedback, og du kan foretage online møde i Collaborate eller Skype.

Værd at overveje:

  • I hvor høj grad skal de studerendes forberedes på at modtage peer feedback? De skal helst forstå, at det ikke skal tænkes som en bedømmelse men nærmere som en kritisk og konstruktiv læsning.