Aarhus Universitets segl

Peer feedback med blog

Kort beskrivelse

Om kurset

Læringsmålet for dette kursus er, at deltagerne opnår:

 • viden om globale transaktioner i en forandrende verden

 • teoretisk viden om kulturmøder og interkulturel kommunikation

 • evner til at bruge etnografiske metoder til at beskrive og identificere komplekse interkulturelle situationer og forhold

 • evner til at anvende passende teorier og metoder til virkelige cases om interkulturelle problematikker

 • evner til at opstille løsningsforslag til cases og situationer med høj interkulturel kompleksitet

Underviserens motivation

At benytte skriftlig feedback i grupper som forberedelse til diskussioner i plenum i undervisningen, for at højne deltagernes refleksionsniveau. Den skriftlige feedback udgør alternativ til at give mundtlig feedback og sikre, at alle deltagere indgår som en aktiv del af feedbackprocessen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

De studerende læser en del af pensum og skal herefter deltage i en peer feedback-aktivitet med brug af blog-redskabet i Blackboard (OBS. Nu anbefales Discussions i Brightspace). Aktiviteten anvendes som opvarmning til en plenumdiskussion i tilstedeværelsesundervisningen. Deltagelse i aktiviteten er obligatorisk. Til denne aktivitet anvendes et manuskript for samarbejdet, også kaldet et Collaboration Script, som er anbragt i Blackboard i beskrivelsesfeltet til den pågældende blog (OBS. i beskrivelsen af diskussionsforumet i Brightspace). Underviser faciliterer, som afslutning på aktiviteten, en plenumdiskussion i klassen om kulturdefinitioner.

Collaboration Script

 1. 1. Vælg en definition på kultur, som du på baggrund af den læste litteratur, er uenig i. (se liste med definitioner)
 2. 2. Skriv et blogindlæg, hvor du argumenterer for hvorfor denne definition ikke er dækkende. Max 300 ord. 

 3. 3. Giv feedback via kommentarfunktionen i bloggen til mindst én af de andre deltagere. Du kan tilføje flere årsager eller argumenter for enighed eller uenighed. 

 4. 4. Skriv en kommentar til den som har givet dig feedback. Fortæl hvad i kommentaren, der har været nyttigt for dig. 

 5. 5. Diskussion i klassen. 

Til hvert punkt tilføjes en deadline for, hvornår de studerende skal have udført opgaverne.

(ovenfor ses udsnit fra bloggen i Blackboard)

Udbytte af aktiviteten

Udbyttet af aktiviteten er en høj grad af refleksion hos de medvirkende studerende. De studerende, der normalt ikke er så aktive med mundtlig feedback på holdet, kommer til orde skriftligt og i nogle tilfælde føler de sig bedre klædt på til at deltage i diskussionerne på holdet. Derudover starter diskussionen på holdet på et højere refleksivt niveau end forventet, idet alle kan tage udgangspunkt i blogdiskussionen.

Værd at overveje

Der kan med fordel benyttes flere aktiviteter til at give feedback. Næste gang vil jeg forberede de studerende endnu bedre på diskussionerne i plenumaktiviteten, eksempelvis med yderligere opgaver eller litteratur om at give og modtage feedback.


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Asien studier (Kina studier)
 • Kursus: Global Transactions and Intercultural Competences
 • Studieniveau: Kandidat
 • Holdstørrelse: Ca. 25-30
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet
 • Primær aktivitetstype: Øvelse og praksis
 • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace)
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Læringsmål

Læringsmålet for denne aktivitet er, at deltagerne indgår i aktiviteter med peer feedback, hvor de skal tage stilling til brugen af forskellige teoretiske koncepter på baggrund af læst litteratur. Målet er derudover, at deltagerne forbereder sig til den fælles diskussion i plenum, og at niveauet i diskussionen derved øges.