Aarhus Universitets segl

Peer feedback: Guidet peer feedback

Kort beskrivelse

Guidet peer feedback kan ske vha. collaboration scripts, der er små manuskripter, som formidler, hvad de studerende skal foretage sig hvornår i forbindelse med en samarbejdsproces. Anvendelsen af disse scripts har vist sig at resultere i øget læringsudbytte hos de studerende, når de arbejder sammen vha. digitale redskaber. De studerendes opgaver bliver vha. collaborations scripts ekspliciteret i detaljer i forhold til, hvad der skal udarbejdes, samt hvor og hvornår det udarbejdede skal afleveres.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteter med peer feedback reducerer behovet for feedback fra underviseren, da de studerende gennem aktiviteten får guidet feedback fra deres medstuderende. Peer feedback-aktiviteter skal tilrettelægges, så de studerende ved, hvad der forventes af dem, hvilket eksempelvis kan gøres ved brug af collaboration scripts eller eksplicitte formuleringer af aktiviteten.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser fremstille et collaboration script (manuskript), som formidler, hvad de studerende skal fortage sig i den opgave, du stiller dem. Et script består af nedenstående elementer:
  • Hvorfor deltage i aktiviteten?
  • ​Hvilke delaktiviteter skal finde sted?
  • ​Hvor og hvornår skal de finde sted?
  • ​Skal de studerende påtage sig særlige roller undervejs?
 • Synliggør eventuelle kriterier for bedømmelse, hvis det drejer sig om en større opgave.
 • Vær konkret omkring hvilket medie de skal aflevere med, hvilket omfang det skal være og deres deadline. Et eksempel på en mindre opgave ser ud som følgende:
  • "Vælg en definition på kultur (se liste over definitioner), som du på baggrund af den læste litteratur er uenig i. Herefter skal du skrive et blogindlæg i kurset i Eduflow, hvor du argumenterer for, hvorfor denne definition ikke er dækkende, max 300 ord (deadline 5. september)".
 • Skriv en instruktion til de studerende, der skal give feedback.
  • Er der nogle specifikke ting, som de studerende skal overveje og huske, når de skriver deres feedback? Din instruktion kan med fordel kombineres med en mere generel tekst om, hvad du forstår ved god feedback (konkret, konstruktiv, spørgende, foreslående, ikke kritiserende).
 • Skriv en instruktion til de studerende, der skal modtage feedback.
  • Er der nogle specifikke ting, som den studerende skal gøre? Denne kunne formuleres: “Skriv en kommentar til de medstuderende, som har givet dig feedback - hvad har du fundet var brugbart, hvad er du gået videre med og hvordan? (deadline 15. september)”
 • Følg processen. Du kan løbende holde øje med om deadlines overholdes, kvaliteten af  tekster og feedbackkommentarer.

Variationsmuligheder

 • Du kan stille gruppeopgaver og lade de studerende give feedback som grupper.
 • Du kan vælge et digitalt værktøj, hvor det er muligt for de studerende at være anonyme, når de giver feedback. Det kan gøre det mere trygt for de studerende, som er utrygge ved at skulle give kritisk feedback. 
 • Du kan overveje at planlægge en afsluttende aktivitet i klassen, hvor de studerende skal diskutere opgaven i plenum. Her kan det være en god idé at styre diskussionen, ligesom du har instrueret og guidet de andre dele af de studerendes arbejdsproces. Du kan med fordel bede de studerende om at læse de andres arbejde, inden i mødes og diskuterer i fællesskab. Se eksempelvis praksiseksemplet Peer feedback med blog.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge: 

   • Eduflow, Brightspace eller andre digitale redskaber. 

   Værd at overveje:

   • Hvilke digitale redskaber skal de studerende benytte? 
   • Hvordan sikrer du dig bedst muligt, at de studerende ved, hvad der forventes af dem? 
   • Hvad forstår du som underviser ved god feedback, og hvordan vil du videreformidle det til de studerende?

   Baggrund og overvejelser

   Der er flere læringsmæssige fordele knyttet til anvendelsen af aktiviter med peer feedback i undervisningen. Litteratur peger blandt andet på, at studerende øger deres produkters kvalitet, bliver bedre til at evaluere deres eget arbejde samt bliver bedre til at give og modtage kritik. Derudover fremgår det overraskende, at den største læring opnås af feedbackgiveren.

   Ved at tilrettelægge aktiviteten med peer feedback, så studerende modtager feedback fra flere medstuderende, og evt. ved at anonymisere de studerende i processen, imødekommes en række potentielle udfordringer: varierende feedbackkvalitet, utryghed ved at vise egne produkter til medstuderende og uvillighed til at være kritisk over for medstuderende.