Aarhus Universitets segl

Underviserfeedback: Mundtlig feedback på lydfil

Kort beskrivelse

Du kan som underviser indtale din feedback som lydfil og sende den til de studerende. På den måde kan du give mundtlig feedback, selvom der ikke er tid til et fysisk møde mellem dig og den studerende.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De studerende efterspørger ofte feedback på både eksamensopgaver og igangværende projekter, og der ligger store læringsmæssige gevinster i feedback, hvis det gøres godt. Ved at indtale feedbacken på lydfil kan du spare tid og besvær med mødeplanlægning og samtidig opretholde det mundtlige element. Lydfilen giver modsat skriftlig feedback mulighed for en mere nuanceret og jordnær feedback, hvilket kan komme de studerende til gode.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser tage stilling til, om du vil bruge feedback på lydfil til at give feedback på en afsluttet opgave eller på et igangværende projekt.
 • De studerende afleverer deres færdige opgaver eller en del af et igangværende projekt til dig.
 • Når du har gennemset en opgave, skal du indtale din feedback til den studerende på smartphone eller diktaton. 
  • Brug evt. en note, en disposition eller et bedømmelsesskema til at sikre, at du kommer igennem alle relevante punkter i din feedback. Det giver den mundtlige feedback mere struktur.
 • Til sidst gemmer du lydfilen og sender den til den studerende på mail med en mindre følgetekst.

Variationsmuligheder

 • Du kan bede de studerende, som er interesserede i at få feedback, om at reflektere over deres produkt efter de har fået feedback. Herefter kan de lave en revision af deres eget arbejde ud fra din feedback.

 • Du kan åbne op for, at de studerende kan komme med konkrete spørgsmål eller punkter, som de ønsker feedback på. Det kan sikre, at de får besvaret de spørgsmål, de rent faktisk har, i stedet for at de får en mere generel feedback, som de alligevel spørger yderligere ind til efterfølgende. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb


   Du skal bruge: 

   • En smartphone, diktaton eller andet udstyr til at optage din feedback på.

   Værd at overveje:

   • Skal de studerende gøre noget aktivt for at få feedback? Eksempelvis ved at stille konkrete spørgsmål eller udpege specifikke punkter de ønsker uddybet.

   • Hvordan kan du give anerkendende og konstruktiv feedback til de studerende?

   • Hvordan kan du sikre, at den studerende kan følge med i eksempelvis teksten i løbet af din feedback?