Aarhus Universitets segl

Studenterproducerede videoer

Kort beskrivelse

Om kurset

Kurset skal give de studerende kendskab til forskellige former for visualitet indenfor forskellige medier, kompetencer til at foretage og fremføre en visuel analyse samt give indsigt i visuelle virkemåder og analysemetoder.

Instruktorundervisningen er bygget op om, at de studerende skal have mulighed for at anvende og tilegne sig vigtige begreber og teorier fra forelæsningen på flere forskellige måder. Derudover skal de studerende opleve analysemetodernes muligheder og begrænsninger på egen krop.

Om aktiviteten

Aktiviteten får de studerende til at arbejde aktivt med fagets teori og analysemetoder. I modsætning til et oplæg kræver en kort video større overvejelser om konkret ordvalg og visuel formidling. Desuden bliver aktivitetens udarbejdede videoer brugt af flere studerende som repetition af teksterne op til eksamen senere på semestret.

Underviserens motivation

Aktiviteten er motiveret af et ønske om at skabe en gejst for fagets metoder og teorier samt at skabe en anderledes og sjov måde at repetere tekster på. Aktiviteten er inspireret af TED-talk-fænomenet og skal inspirere de studerende til at formidle engageret, inspirerende, klart og tydeligt.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten er en obligatorisk gruppeopgave (4-5 personer pr. gruppe), hvor de studerende producerer en faglig video med udgangspunkt i en central tekst fra faget.

 • Grupperne får udleveret forskellige tekster, som alle på holdet læser. Videoen skal vise væsentlige begreber fra teksten og evt. eksempler, som illustrerer disse. Videoen må maksimalt vare 5 minutter og produceres i forberedelsestiden. Den afleveres så underviser og medstuderende kan se den inden undervisningen.
 • Instruktor og studerende giver feedback til de forskellige gruppers videoer i undervisningen, hvor der også er mulighed for at diskutere og tale om indholdet, begreberne og teorierne fra teksterne.
 • Gruppernes videoprodukter skal afleveres hen over semestret, så de passer til gennemgang af tekster, emner og temaer i den øvrige undervisning. Se i øvrigt pdf med udførlig instruktion til de studerende på denne side.

Udbytte af aktiviteten

Videoerne viser tegn på, at de studerende har arbejdet grundigt med teksterne. Videoprodukterne viser sig at være et godt udgangspunkt for at tale om de centrale tekster i instruktorundervisningen. Der er tale om kreative løsninger og stor variation grupperne imellem. De studerende oplever at opgaven er interessant, men også udfordrende, da den er formuleret meget åbent. De studerende efterspørger stort set ikke vejledning i produktionsperioden. Derudover udtrykker mange sidst på semestret, at de bedre husker de tekster, som er formidlet og arbejdet med i denne videoaktivitet, end fagets øvrige tekster.

Værd at overveje

 • Stil ikke krav til teknisk formåen, men lad de studerende levere det produkt, de har kompetencerne til at producere. Det kan være en håndholdt optagelse med egen mobiltelefon eller et mere bearbejdet produkt udformet vha. egen computer, mobiltelefon og gratis software.

 • Det er en god ide at bede de studerende være opmærksomme på deres optagelsers lydkvalitet, da det betyder meget for oplevelsen.

 • Overvej hvilke tekster, der skal bruges til opgaven. Nogle tekster egner sig bedre end andre til at blive præsenteret og fortolket visuelt.

 • Tænk også over at sætte god tid af til feedback. De studerende har brugt meget tid på videoerne og ser frem til at behandle dem i undervisningslokalet.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Bachelortilvalg i billedkunst og visuel kultur
   • Kursus: Visuel Analyse
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: Ca. 30-35 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Produktion
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Læringsmål

   Aktiviteten får de studerende til at arbejde aktivt med fagets teori og analysemetoder. Aktivitetens udarbejdede videoer bliver brugt af flere studerende som repetition af teksterne op til eksamen senere på semestret.


   Bidragyder

   Anne-Cæcilie Fibiger, Kandidatstuderende og instruktor på Kunsthistorie