Aarhus Universitets segl

Valg af videoplatform

Vælg din videoplatform

Som underviser på AU har man adgang til mange forskellige video-værktøjer og -setups, der understøtter forskellige scenarier for undervisning. Det kan dog være svært at finde rundt i de mange programmer og varianter - derfor kan du bruge dette værktøj til at finde en videoplatform, der passer til dine undervisningsbehov.

Start med at vælge, om undervisningen foregår on-site (altså med fysisk tilstedevær), online (live), parallelt (både studerende online og onsite) eller helt asynkront som en optagelse. Afhængigt af dit valg skal du svare på, hvor høj grad af interaktion du forventer mellem underviser og de studerende, og/eller om undervisningen skal optages.

Forklaring af begreber

Online Parallel Onsite Asynkron

Ved online undervisning kommunikerer underviser og studerende kun online.Ved parallel undervisning er underviser fysisk til stede, mens studerende både er online og i lokalet.Ved onsite undervisning er både underviser og studerende fysisk til stede.Ved asynkron undervisning optager underviseren video, som de studerende kan se forskudt.

Interaktionsgrad:

  • Høj: Gruppearbejde mellem studerende, diskussioner i plenum, øvelser i par, mv.
  • Middel: Hyppige spørgsmål fra studerende, studenteroplæg, begrænsede diskussioner
  • Lav/ingen: Få spørgsmål - evt. kun i slutningen af lektionen

Når du trykker på knapperne, filtreres listen over videoværktøjer automatisk, og du kan sammenligne dem, der er tilbage, ud fra nogle forskellige kriterier.Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development. 

Noter til tabellen

Find uddybende forklaringer til de talmarkeringer, der er i tabellen her.