Aarhus Universitets segl

Videodagbog

Kort beskrivelse

Formålet med aktiviteten er at få de studerende til at anvende disciplinens terminologi aktivt. De studerende skal aktivt formulere deres viden i en kombination af mundtlig og visuel formidling ved brug af et videokamera i undervisnings-/læringssituationen. Gennem formidling af den fremadskridende udgravning skal de studerende forstå det, de ser, og reflektere over arbejds- og tolkningsprocesserne. 

Underviserens motivation

Med aktiviteten vil jeg motivere de studerende til aktivt at tage stilling til det projekt, de indgår i, og ikke blot ‘være tilstede’. Samtidig ønsker jeg, at de studerende skal blive bevidste omkring terminologi, proces og tolkning. 

Beskrivelse af aktiviteten

I forlængelse af det igangværende projekt opsætter underviseren nogle punkter, som de studerende skal inddrage i deres videopræsentation. Herefter har de studerende på skift ansvar for dagligt at dokumentere fremgangen i projektet ved brug af videokamera. I dette konkrete tilfælde skulle de studerende beskrive de enkelte anlæg i udgravningen, registrerings-, fortolknings- og udgravningsprocessen. Nogle gange har det været den enkelte studerende, der både filmer og agerer speaker. Andre gange har de studerende filmet og interviewet hinanden i teams. 

Udbytte af aktiviteten

Det mundtlige format, hvor de studerende skal tale til et snurrende videokamera, giver en anden form for fokus og skarphed, som er et godt supplement til lommedagbogen, som den enkelte studerende fører ved siden af. Med lommedagbogen skal den studerende gennem skrift og skitsetegninger igennem tilsvarende læringsproces men gennem et andet medie - her er der desuden lagt mere op til individuelle refleksioner.

Videosekvenserne viser en tydelig progression i læring. Den tekniske kvalitet er sjældent høj, men det er heller ikke selve videoen som produkt, der er målet med aktiviteten, men den lærings- og fokuseringsproces, der sker foran videokameraet.

Kurset, hvori denne aktivitet indgår, er den studerendes første praktiske møde med udgravning som metode til at skaffe ny viden om fortiden. Læringskurven er stejl. Den starter i et håb om at finde et middelalderligt tohåndssværd og ender i faglige diskussioner af jordlags dannelsesprocesser, identifikation af spor efter fortidens hændelser og registreringsprocesser. Aktiviteten er god, fordi den både fremmer den faglige reflektion og øver de studerendes mundtlige færdigheder.

Værd at overveje

Aktiviteten kan anvendes i alle læringsprocesser, men er især velegnet til projekttyper, der strækker sig ud over det tekstbaserede projekt.


Basisinformationer

  • Fakultet: Arts
  • Uddannelse: Middelalder- og Renæssancearkæologi
  • Kursus: Arkæologisk udgravning
  • Studieniveau: 2. semester BA
  • Holdstørrelse: 10-25
  • Undervisningsform: Holdundervisning    
  • Omfang: Aktivitet
  • Primær aktivitetstype: Øvelse og praksis        
  • Anvendt teknologi: Kamera      
  • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning            

Links og materialer