Aarhus Universitets segl

Refleksion: Videodagbog

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal de studerende føre en fagligt funderet videodagbog gennem semestret. Videodagbogen egner sig især til fag, hvor længere projekter udføres af de studerende, og hvor de med dagbogen kan reflektere over deres faglige udvikling og teoriers brug i praksis.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

En videodagbog kan motivere de studerende til aktivt at tage stilling til det projekt, de indgår i, samtidig med at de bliver bevidste omkring terminologi og proces. De studerende skal anvende disciplinens terminologi aktivt, og forstå det de ser, og samtidig reflektere over, hvordan de kommunikerer dette. Som underviser sikrer du de studerende en selvstændig læringssituation, som kan give dig et indblik i deres faglige udvikling i løbet af semestret. Gennem videodagbogen fremmes både den faglige refleksion og de studerendes mundtlige færdigheder.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser præsentere de studerende for omfanget af en videodagbog. Herunder længden, indholdet og hvordan de skal aflevere videoerne til dig.
 • Du skal formidle nogle punkter, som de studerende skal inddrage i deres videopræsentationer. Sådan sikrer du at videoerne har et indhold, der er relevant for din undervisning. Dette kan eksempelvis være et krav om inddragelse af bestemte teorier eller metoder.
 • Udvælg en platform, hvorigennem de studerende kan aflevere deres videodagbøger. Dette kan eksempelvis være gennem Brightspace eller en blog som er oprettet til kurset.
 • De studerende skal dagligt eller ugentligt filme, hvad de foretager sig i forbindelse med deres faglige projekt i løbet af semestret. Disse videoklip skal de studerende udvælge til videodagbøger, så de på en kortfattet måde fremviser og fremhæver det faglige indhold af deres projektforløb.
 • De studerende afleverer løbende deres videodagbøger, for eksempel dagligt eller ugentligt. På den måde har du som underviser videoerne samlet, du kan nemt overskue, hvem der har afleveret og du sikrer at de studerende løbende reflekterer over faglighed og læring. 

Variationsmuligheder:

 • I stedet for video kan de studerende også udarbejde deres dagbog og refleksion som en lydfil/podcast eller som tekst- og billedindlæg på en blog.
 • Du kan beslutte at der skal være et krav om at inddrage specifikt indhold i videodagbogen: eksempelvis interviews eller visuelle gengivelser af teorier og begreber.
 • Videodagbøgerne kan i stedet samles til blot nogle få afleveringsdatoer, eksempelvis 5 gange i løbet af semestret.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • De studerende skal have et kamera eller en smartphone pr. studerende eller gruppe, der kan optage video.

   • Et handout til de studerende, der beskriver hvad kravene til dagbogens indhold er. 

   Værd at overveje:

   • Skal de studerende inddeles i grupper ifbm. semestrets projekt, og hvordan skal de i så fald fordele rollerne i videoproduktionen?

   • I hvilket omfang skal de studerendes videoer redigeres inden aflevering? Skal de være rå og uredigerede eller skal de klippes og finpudses?
   • Skal videodagbøgerne vedlægges som bilag til en større opgave?