Aarhus Universitets segl

Skriv: Blogs til diskussion

Underviserens motivation

Vi vil gerne udforske nye tjenester, bruge og afprøve dem sammen med de studerende og diskutere de forskellige potentialer. Blogging er en god måde at gøre det på, samtidig med at det forbedrer de studerendes kommunikation.

Beskrivelse af aktiviteten

Formålet med aktiviteten er at skrive til konkrete målgrupper, bruge virkemidler (audio, video mv.) og modtage feedback.

Vi inviterer de studerende til at melde sig til bloggen ”Digital Kommunikation” på bloggingværktøjet Pages (findes ikke mere). Bloggen har været i gang over flere semestre og indeholder forskellige kursers bidrag. De studerende kan dog sagtens sortere i indholdet via kategoriseringer og tags. Jeg opfordrer de studerende til at kigge på vores tutorials-blog og workshop-blog, hvor de henholdsvis kan få svar på tekniske spørgsmål og få belyst genremæssige problemstillinger. Det kan fx være, hvordan de indlejrer en video, eller hvordan de skriver blogindlæg.

Op til den enkelte undervisningsgang anvendes bloggen som det sted, hvor de studerende skal besvare den opgave, vi som underviserer har stillet. Det kan være en opgave, hvor grupperne skal finde en case, der relaterer sig til den teori, som de har læst. Vi beder gruppen om at analysere teorien og formidle deres ’findings’ i et blogindlæg. Det kan også være en refleksionsopgave, hvor de studerende diskuterer et fænomen som fx læringspotentialerne i et socialt netværkssite.

Mellem undervisningsgangene kan jeg give feedback i kommentarfelterne under hvert blogindlæg, som både den enkelte gruppe, men også de andre studerende kan få glæde af. Kommentarerne er synlige for alle på holdet.

Jeg afslutter ofte undervisningen i plenum ved at tage udgangspunkt i blogindlæggene og bruge dem som afsæt for en fælles diskussion. 

Udbytte af aktiviteten

Ved brug af aktiviteten i undervisningen ser jeg en udvikling i forhold til, hvordan de studerende tænker formidling til offentligheden. Der ses også en udvikling i forhold til at bruge især billedmateriale til at understøtte argumenter med. De studerende bliver løbende bedre til at bruge bloggens specifikke virkemidler, bryde teksten og tage læseren alvorligt - især også, når jeg løbende kommenterer på formen. 

Vi opbygger desuden en vidensbank for kurserne og feltet, som løbende bliver udvidet. De ældste af vores blogs er fra 2006.

Værd at overveje

Det er ikke givet, at de studerende er opmærksomme på læseren, der i princippet kan være hvem som helst. Vi bruger tid på i plenum at definere læseren som en, der er interesseret i feltet, men ikke nødvendigvis kender til den pågældende opgave. Læseren kan fx være en kommende eller tidligere studerende på kurset, underviser eller lignende.

Jeg ser ofte blogindlæg med titler som ”Svar på opgave 3 af gruppe 5” eller lignende. Det er vigtigt at reagere på den slags, og minde de studerende om, at de skal formidle til ’læseren’ – ikke til mig.

Jeg ser en klar udvikling fra de første blogindlæg til de blogindlæg, der bliver skrevet senere i semestret. Derfor giver det god mening at bruge bloggen kontinuerligt, som en fast del af aktiviteterne i og mellem undervisningen. Det er samtidig glædeligt at se den klare udvikling, som de studerende gennemgår i forhold til at formide det, de har lært.


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Informationsvidenskab
 • Kursus: Mobile og sociale medier
 • Studieniveau: KA
 • Holdstørrelse: 12 studerende
 • Undervisningsform:
 • Omfang: Aktivitet
 • Anvendt teknologi: Bloggingværktøjet 'Pages'
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi
   

Læringsmål

Aktiviteten har til formål at lære de studerende at formidle og øge deres modtagerbevidsthed.