Aarhus Universitets segl

Eksamen: Online porteføljeeksamen

Kort beskrivelse

En online porteføljeeksamen består af en række mindre opgaver, som de studerende udarbejder i løbet af semestret, hvoraf den sidste er en selvvalgt teoretisk refleksion over de foregående. Eksamensprocessen deles på den måde op og bliver justeret undervejs i semestret ved hjælp af indlagte feedbackrunder.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at bruge en online porteføljeeksamen skaber du som underviser en mere dynamisk eksamensform, der fokuserer på formativ bedømmelse. De studerende arbejder aktivt med deres skriveproces, idet de løbende skal reflektere over og forbedre deres akademiske arbejde. Ved at bruge peer feedback som en del af den formative bedømmelse, kan de studerende deltage konstruktivt i både deres eget og de medstuderendes læringsforløb. Samtidig får du som underviser et overblik over de studerendes progression og kan på den måde fange eventuelle forståelsesproblemer i opløbet.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser opstille en række mindre porteføljeopgaver (ofte 3-5), som skal fordeles ud på semestrets forløb og fungere som en del af den afsluttende porteføljeeksamen.

 • Gør det muligt for de studerende at aflevere opgaverne ved hjælp af en online tjeneste. Dette kan eksempelvis være en blog, Brightspace, OneDrive eller lignende.

 • For hver af porteføljeopgaverne skal et mindre forløb gennemføres:

  • Du skal først stille porteføljeopgaven. Her beskriver du, hvad denne opgave skal indeholde. Husk at der gerne skal være en progression og relevans på tværs af alle porteføljeopgaver.

  • Du sætter en deadline, hvor de studerende skal aflevere et udkast (på ca. en side). De studerende skal have tid til at udvælge og læse relevant litteratur og til at udarbejde et udkast til porteføljeopgaven.

  • Du skal efter deadline sørge for at give de studerende feedback på deres opgaver - eller facilitere peer feedback mellem de studerende. Feedbacken kan eksempelvis foregå skriftligt på en blog, ved online samtaler eller som en slags spørgetime i undervisningen.

  • Dette fortsætter til alle semestrets porteføljeopgaver er afleveret og givet feedback på.

 • Til sidst i semestret skal du stille de studerende en afsluttende refleksiv opgave, der fungerer som en eksamensaflevering, hvori de skal diskutere og konkludere på de foregående porteføljeafleveringer. Portfolio afleveres samlet i WISEflow

Variationsmuligheder:

 • Du kan lade de studerende give feedback til hinandens afleveringer enten i peer-feedback-grupper eller på den online tjeneste, du har valgt til porteføljen.

 • Opgaverne kan variere i deres udformning og format. Eksempelvis kan det være et krav, at opgaven skal formidles ved hjælp af forskellige medier eller variere mellem at være individuelle opgaver eller gruppeopgaver.
 • Du kan overveje, om opgaverne skal afleveres på en offentlig blog eller i et lukket system som Brightspace. Det offentlige format kan medvirke til, at de studerende er mere opmærksomme på formidlingen og brugen af afleveringerne som en ressource for både dem selv og omverdenen. Andre studerende kan være tilbageholdende med at skrive i et offentligt forum.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge

   • En tjeneste, hvorigennem de studerende kan aflevere deres porteføljeopgaver og hvor der evt. ligeledes kan gives feedback gennem. Det kan være en blog, Brightspace, OneDrive osv.

   Værd at overveje

   • Kan du koordinere med andre fag og undervisere, så de uger, hvor der skal afleveres porteføljeopgave, ikke bliver for krævende og dermed sænker kvaliteten af de afleverede opgaver?

   • Hvordan vil du give feedback, og hvor meget tid vil du bruge på det? Overvej eventuelt at give feedback første gang og herefter lade de studerende give hinanden peer feedback.