Aarhus Universitets segl

It-medieret læringssamarbejde

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal de studerende kommunikere online med andre studerende fra en udenlandsk uddannelsesinstitution. På den måde er de studerende nødt til at benytte et fremmedsprog for at kunne kommunikere med partneren, hvilket træner deres mundtlige og skriftlige færdigheder i fremmedsproget. Aktiviteten er særligt velegnet til at indgå i undervisningen på sprogfag, men den kan også varieres, så der bliver større fokus på det tværfaglige samarbejde end på det sproglige og kulturelle samarbejde.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Det it-medierede læringssamarbejde giver de studerende mulighed for regelmæssigt at producere og bruge et fremmedsprog. Det lægger grundlag for, at de sideløbende også reflekterer over deres brug af sproget, og hvordan de kan kommunikere mere effektivt med deres udtale, ordforråd og syntaks. Herudover kan det også give en bredere og øget kulturforståelse.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser tage kontakt til og skabe et samarbejde med et udenlandsk universitet eller uddannelsesinstitution.
 • Aftal med den udenlandske institutions undervisere, hvordan samarbejdet skal forløbe, hvilke aktiviteter der skal udføres, og hvordan de skal udføres.
  • Du kan finde inspiration til, hvordan I implementerer aktiviteter i det interkulturelle og tværfaglige samarbejde her og her. 
  • Husk, det er jer som undervisere, der har ansvaret for at vejlede og evaluere aktiviteterne løbende.
 • I vælger i fællesskab de digitale værktøjer, som skal bruges til at udføre aktiviteterne. Husk at overveje, hvad teknologierne skal kunne ift. de aktiviteter, de studerende skal udføre.
 • De studerende kommunikerer både mundtligt og skriftligt med deres udenlandske partnere via de udvalgte teknologier. Sammen drøfter og udfører de aktiviteterne, som I har udvalgt.
  • De studerende skal forberede sig grundigt, inden de skal drøfte og udføre aktiviteterne med deres partnere. Dette sikrer, at oplevelsen er god for alle de involverede.  
 • Du følger som underviser op på de studerendes aktiviteter, eksempelvis i plenum i undervisningen eller via skriftlig eller mundtlig feedback. 

Variationsmuligheder

 • De studerende kan i fællesskab udarbejde en faglig blog på tværs af universiteterne, og give peer feedback på hinandens arbejde. På den måde kan de studerendes skriftlige arbejde bidrage til en fælles ressource, som de kan bruge i fagene.
 • Du kan vælge at bruge sociale medier i forløbet, så de studerende får en mere uformel kontakt til hinanden sideløbende med de valgte aktiviteter. På den måde kan de studerende dele materialer eller links på medierne, lave aftaler og holde sig opdateret på hinanden og det fælles forløb. 
 • Du kan også vælge at tilrettelægge aktiviteten således, at der bliver større fokus på tværfaglighed end på det sproglige og kulturelle samarbejde. I denne variation kan du som underviser både vælge at samarbejde med at udenlandsk eller et dansk universitet. Pointen er, at de studerende skal indgå i et tværfagligt it-medieret samarbejde, hvor de bliver opmærksomme på, hvordan de kan sætte deres egen faglighed i spil i samarbejde med studerende fra en anden faglighed.    

Du skal bruge:

 • Kontakt til en udenlandsk uddannelsesinstitution og have eller skaffe adgang til udvalgte digitale værktøjer til eksempelvis online skriftligt samarbejde og online samtale og videomøder. 

Værd at overveje:

 • Hvilke krav og forventninger har du til forløbet?
 • Hvilke aktiviteter er oplagte for de studerende at samarbejde om?
 • Hvordan vil du motivere de studerende til at deltage aktivt i forløbet?