Aarhus Universitets segl

Online interkulturel udveksling

Kort beskrivelse

Om kurset

Kurset handler om at give de nødvendige betingelser for udviklingen af studerendes interkulturelle kommunikative kompetencer og formidlingen af disse. Her spiller online udveksling en betydelig rolle.

Underviserens motivation

Online interkulturel udveksling (projektbaseret telekollobaration) er et samarbejde mellem et dansk og udenlandsk universitet, der giver de studerende mulighed for at få direkte kontakt med det fremmedsprog og den kultur, de studerer. Implementeringen af aktiviteten er motiveret af at fremme autentisk kommunikation. Som underviser bruger jeg derudover aktiviteten til at forske i, hvordan sprogstuderendes kontakt med native speakers via CMC (Computer Mediated Communication) styrker og udvikler de studerendes interkulturelle kompetencer.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

Underviseren finder en samarbejdspartner på et udenlandsk universitet og opbygger gensidig tillid og god kommunikation med den anden underviser. Aktiviteten kræver meget logistik og forberedelse, hvilket er vigtigt at være indstillet på som underviser, før man igangsætter et sådant projekt. Hertil skal underviserne i tæt samarbejde forberede opgaver til de studerende, beslutte hvilket sprog for hvilke opgaver samt hvilke online kommunikations- og samarbejdsværktøjer, de studerende skal benytte.

Aktiviteten skifter mellem, at de studerende har en session i klassen med deres undervisere, hvorefter de har en online-session med deres fremmedsproglige samarbejdspartner. Mens de studerende er online, diskuterer de på skiftevis dansk og fransk, mens de løser forskellige opgaver sammen. Derefter starter cirklen forfra med aktiviteter i klassen, hvor underviser og de studerende diskuterer deres erfaringer, stiller spørgsmål og taler om de teoretiske baggrunde.

Eksempel på opgave

De studerende skal skriftligt komme med deres associationer til henholdsvis Frankrig/Danmark og franskmænd/danskere (foregår selvstændigt og anonymt). Underviseren indsamler de studerendes svar og publicerer dem på en fælles blog. Herefter skal de studerende kommentere på associationerne. Underviseren bruger de studerendes data i klasseundervisningen og diskuterer forskelle og ligheder i svarene fra begge sider. De studerende fremlægger deres hypoteser, diskuterer på klassen og fortsætter derefter diskussionen online med deres partner.

Online ressourcer

En del af aktiviteterne er foregået på en fælles blog “Échanges interculturels en ligne Aarhus – Strasbourg”. Alle andre aktiviteter er foregået i lukkede grupper på blogmediet Pages og andre steder for at beskytte de studerendes identiteter. Pages er blevet udfaset, efter dette praksiseksempel er blevet skrevet. Du kan i stedet benytte CUDiM blogs, der er et åbent netværk, hvor undervisere og studerende kan oprette blogs og grupper (Værktøjet er ikke længere tilgængeligt)

Udbytte af aktiviteten

De studerende har udviklet deres interkulturelle kompetencer og kommunikeret effektivt, hvilket afspejler sig tydeligt i færdiggørelsen af deres opgaver. Aktiviteten har givet de studerende mulighed for at producere og bruge fremmedsproget mere og anderledes, end de gør i den traditionelle undervisningsform.

Værd at overveje

 • Underviserens ethos er i denne aktivitet helt forskellig fra traditionel undervisning. Underviserens rolle kan beskrives som organisatør, animatør og akkompagnatør, der motiverer, stimulerer og faciliterer de studerende. 
 • Som underviser er det en fordel at forberede de studerende, før de begynder deres online samarbejde. Forberedelserne kan fx være teori om interkulturel kommunikation og at træne forskellige spørgsmålsteknikker, der kan hjælpe de studerende med at få det fulde udbytte af samarbejdet.
 • Denne aktivitet tager lang tid at forberede. Det er afgørende, at man som underviser finder en god med-underviser, der selv er motiveret, da man jo ikke er fysisk til stede på begge lokationer, mens projektet kører.
 • Aktiviteten kan også bruges til interkulturel udveksling på ét sprog: fx danske og franske studerende, der bruger engelsk som lingua franca for at diskutere forskellige litterære tekster.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Fransk
   • Kursus: Sproglig og mundlig formidling samt Interkulturel kommunikation
   • Studieniveau: BA og KA (kræver elementær niveau på fremmedsproget)
   • Holdstørrelse: Minimum 5. Ideelt mellem 10-15 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Samarbejde
   • Anvendt teknologi: CUDiM blogs (Værktøjet er ikke længere tilgængeligt)
   • Hvordan casen blev gennemført: Onlineundervisning

   Læringsmål

   Formålet er at fremme en autentisk kommunikation mellem danske franskstuderende og franske danskstuderende. Derudover skal aktiviteten fremme kulturel og sproglig udveksling samt fremme udvikling og erhvervelse af interkulturelle, lingvistiske og kommunikative kompetencer via online-samarbejde. Aktiviteten er ligeledes med til at udforske interessante spørgsmål om og af unge i Danmark og Frankrig.

   Links og materialer

   Find samarbejdspartnere

   Websiden UNI-Collaboration understøtter online interkulturel udveksling mellem universiteter over hele verden.

   Blogeksempler

   Herunder kan du se to eksempler fra bloggen "Échanges interculturels en ligne Aarhus – Strasbourg". Klik for at se en større version.