Problemformulering: Grafisk fremstilling af idé

Fag: Lingvistik. Studieniveau: BA og KA. Holdstørrelse: 10-25.

Motivation for aktiviteten

Den grafiske fremstilling af en poster kræver, at man kommer ind til kernen af det, man arbejder med. Billederne og figurerne er med til at lette snakken med de medstuderende, og giver noget konkret at pege på og diskutere. 

Aktivitetens formål

Poster session kan bruges i alle fag, hvor der skal skrives en fri, skriftlig eksamensopgave.

Aktiviteten får de studerende til at overveje deres emne og problemstilling i god tid, ligesom de bliver nødt til at lave en plan for, hvordan de vil gribe opgaven an. 

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende får at vide, at de skal have en foreløbig idé eller problemformulering til en opgave klar til den aktuelle undervisningsgang.

Først holder underviser et kort oplæg om, hvordan man laver en poster til en konference og fortæller, hvad posterens funktion er. Det er en god ide at have lånt et par posters, som man kan vise frem for de studerende. Herefter falder aktiviteten i tre dele:

  • De studerende bliver bedt om at lave en poster over deres foreløbige emne og problemformulering. Posteren skal indeholde overvejelser om emne, metode og problemstilling. Der bliver udleveret farvet papir, sakse, lim og skriveredskaber. Posterne kan også laves i Powerpoint og gemmes som pdf'er. Posteren skal være informativ, fængende og skabe overblik.
  • Når posterne er lavet/printet, hænges de op på væggene i lokalet. Holdet deles i to: Første gruppe starter med at stå ved deres postere, mens den anden gruppe går rundt og spørger ind til de pågældende posters. Snakken er uformel, men det er vigtigt, at den er faglig og konstruktiv kritisk. Når anden gruppe har været hele vejen rundt, byttes der, så den første gruppe nu skal mingle, mens den anden gruppe fortæller om deres postere.
  • Som afslutning på aktiviteten skal de studerende finde sammen med andre, der overvejer samme emne, metode eller dataindsamling. I disse grupper sparres der nu om de konkrete emner og opgaver, og de studerende aftaler, hvordan de kan hjælpe hinanden under selve opgaveskrivningen.

Man kan også invitere studerende fra en anden årgang til at være ”gæster” til postersessionen, så der kommer endnu mere modspil.

Udbytte af aktiviteten

De studerende kommer i gang med deres eksamensopgave på et tidligt tidspunkt og får feedback fra deres medstuderende på deres foreløbige ideer.

De studerende kender til hinandens emner og kan fx dele nyttig litteratur med hinanden under eksamensskrivningen. 

Værd at overveje

Poster sessionen skal ligge på et passende tidspunkt i semestret, hvor de studerende netop er gået i gang med de indledende forberedelser til eksamensskrivningen. Hvis aktiviteten ligger for tidligt, har de studerende endnu ikke noget at sige på en poster, og hvis det ligger for sent, bliver hele øvelsen overflødig. 

Eksempler på posters

  

Søg