Aarhus Universitets segl

Præsentation af emne med grafisk fremstilling

Kort beskrivelse

Denne aktivitet kan anvendes som et alternativ til den traditionelle mundtlige fremlæggelse. I aktiviteten skal de studerende producere og præsentere en grafisk fremstilling af en idé til emne og problemstilling i en fri, skriftlig opgave. Den grafiske fremstilling kan være en plakat, en padlet, et mindmap, en kort video eller lignende, som skal præsenteres for underviseren og de andre studerende på holdet. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten hjælper de studerende til at træne deres mundtlige formidlingsevner, samtidig med at de får mulighed for at udfolde sig kreativt. Hvis du placerer aktiviteten tidligt i forløbet, sikrer du også, at alle studerende overvejer deres emne og problemstilling i god tid og laver en plan for, hvordan de vil gribe opgaven an. Ved at udveksle idéer med hinanden kan de studerende efterfølgende bruge hinanden i skriveprocessen. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser bede de studerende om at tænke over og udvikle en foreløbig idé eller problemformulering til deres kommende skriftlige opgave.
 • Inden de studerende går i gang med at fremstille deres idé grafisk, bør du holde et kort oplæg om, hvordan de laver en sådan fremstilling. Vis gerne eksempler på gode grafiske fremstillinger til de studerende.
 • De studerende skal nu lave den grafiske fremstilling over deres foreløbige emne og problemformulering. Den skal indeholde overvejelser om emne, metode og problemstilling, være informativ og fængende samtidig med at den skaber overblik.
 • Når de studerende har færdiggjort deres grafiske fremstillinger, placerer de sig rundt omkring i lokalet.
  •  Vær opmærksom på, at lokalet er stort nok til at udføre aktiviteten i.
  • Tag højde for at der går 5-10 minutter af undervisningen med at ændre bord- og stoleopstillingen i lokalet, så der er plads til at gå rundt mellem posterne.
 • Afsluttende samler I op på aktiviteten i plenum.
 • Når hold 2 har været forbi alle grafiske fremstillinger, bytter holdene, så hold 2 nu præsenterer deres idéer for de studerende på hold 1.
 • De studerende inddeles i to hold. Hold 1 starter med at stå ved deres grafiske fremstillinger og præsentere dem for de studerende på hold 2. Snakken ved posterne er uformel, men det er vigtigt den er faglig og konstruktiv.

Variationsmuligheder:

 • Du kan som afslutning på aktiviteten bede de studerende finde sammen med andre, der overvejer samme emne, metode eller dataindsamling. I gruppen kan de studerende sparre med hinanden om konkrete emner og opgaver.
 • Du kan invitere studerende fra en anden årgang til at være ”gæster” til præsentationen af de færdige grafiske fremstillinger, så der kommer endnu mere modspil i dialogen ved posterne.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Farvet papir, sakse, lim, skriveredskaber osv. til de studerende, der gerne vil lave deres grafiske fremstilling som en plakat, kollage eller lignende.
   • En introduktion til hvilke online redskaber, de studerende kan bruge til deres grafiske fremstilling. Du kan tage udgangspunkt i en af de tre nedenstående. 

   Værd at overveje

   • Skal de studerende arbejde på deres grafiske fremstilling i den aktuelle undervisningslektion, eller skal de have en deadline, hvor de har tid til at arbejde på den?

   • Vil du stå til rådighed for sparring i den periode, hvor de studerende udvikler deres grafiske fremstilling?

   • Hvornår på semesteret skal aktiviteten ligge? Hvis den ligger for tidligt, har de studerende højst sandsynligt ikke mange idéer at bidrage med, men ligger den for sent, kan de allerede have lagt sig fast på et emne.