Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Presentation of a topic using a graphical representation

Kort beskrivelse

Denne aktivitet kan anvendes som et alternativ til den traditionelle mundtlige fremlæggelse. I aktiviteten skal de studerende producere og præsentere en grafisk fremstilling af en idé til emne og problemstilling i en fri, skriftlig opgave. Den grafiske fremstilling kan være en plakat, en prezi, et mindmap, en kort video eller lignende, som skal præsenteres for underviseren og de andre studerende på holdet. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten hjælper de studerende til at træne deres mundtlige formidlingsevner, samtidig med at de får mulighed for at udfolde sig kreativt. Hvis du placerer aktiviteten tidligt i forløbet, sikrer du også, at alle studerende overvejer deres emne og problemstilling i god tid og laver en plan for, hvordan de vil gribe opgaven an. Ved at udveksle idéer med hinanden kan de studerende efterfølgende bruge hinanden i skriveprocessen. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser bede de studerende om at tænke over og udvikle en foreløbig idé eller problemformulering til deres kommende skriftlige opgave.
 • Inden de studerende går i gang med at fremstille deres idé grafisk, bør du holde et kort oplæg om, hvordan de laver en sådan fremstilling. Vis gerne eksempler på gode grafiske fremstillinger til de studerende.
 • De studerende skal nu lave den grafiske fremstilling over deres foreløbige emne og problemformulering. Den skal indeholde overvejelser om emne, metode og problemstilling, være informativ og fængende samtidig med at den skaber overblik.
 • Når de studerende har færdiggjort deres grafiske fremstillinger, placerer de sig rundt omkring i lokalet.
  •  Vær opmærksom på, at lokalet er stort nok til at udføre aktiviteten i.
  • Tag højde for at der går 5-10 minutter af undervisningen med at ændre bord- og stoleopstillingen i lokalet, så der er plads til at gå rundt mellem posterne.
 • Afsluttende samler I op på aktiviteten i plenum.
 • Når hold 2 har været forbi alle grafiske fremstillinger, bytter holdene, så hold 2 nu præsenterer deres idéer for de studerende på hold 1.
 • De studerende inddeles i to hold. Hold 1 starter med at stå ved deres grafiske fremstillinger og præsentere dem for de studerende på hold 2. Snakken ved posterne er uformel, men det er vigtigt den er faglig og konstruktiv.

Variationsmuligheder:

 • Du kan som afslutning på aktiviteten bede de studerende finde sammen med andre, der overvejer samme emne, metode eller dataindsamling. I gruppen kan de studerende sparre med hinanden om konkrete emner og opgaver.
 • Du kan invitere studerende fra en anden årgang til at være ”gæster” til præsentationen af de færdige grafiske fremstillinger, så der kommer endnu mere modspil i dialogen ved posterne.

 

Activities

  Examples of practice


   You will need:

   • Coloured paper, scissors, glue, writing utensils etc. for the students who wish to create their graphical representation as a poster, a collage, or the like.
   • An introduction to the online tools the students may use for their graphical representation. You may take one of the following three options as your point of departure.

   Worth considering

   • Should the students work on their graphical representation in the teaching session in question, or should they be given a deadline which allows them time to work on it?

   • Do you wish to be available for sparring during the period in which the students are developing their graphical representation?

   • When should the exercise be scheduled during the semester? If it is scheduled too early, it is very likely that the students cannot contribute with many ideas; however if it is scheduled too late, they may already have decided on a topic.