Aarhus Universitets segl

Visuelt overblik og mindmapping

Kort beskrivelse

Digitale værktøjer til visuelt overblik og mindmapping muliggør strukturering og deling af viden. Værktøjerne er meget forskellige og kan anvendes på mange forskellige måder, men de er ofte velegnede til at opnå en fælles forståelse gennem en kortlægning af den viden, man har i forvejen. Der ses eksempelvis værktøjer til at lave tidslinjer, idégenerere eller visualisere mere komplekst indhold.

Motivation 

Tjenester til at udarbejde visuelt overblik og mindmapping kan ofte bruges meningsfuldt i forbindelse med gruppearbejde. Det kan eksempelvis være til brainstorm-aktiviteter, deling af tanker og flygtige idéer omkring et fagligt emne eller til at skabe et fælles fagligt grundlag og se sammenhænge på tværs af f.eks. fagbegreber, emner eller teoretikere. Tjenesterne kan ligeledes bruges til at se mønstre i data samt understøtte bearbejdning og strukturering af viden.

Brug det i undervisningen

Du kan bruge visuelt overblik og mindmapping i undervisningen på mange forskellige måder. Gå eksempelvis på opdagelse i vores liste af helt konkrete værktøjer og praksiseksempler i højre margin her på siden eller lad dig inspirere af følgende korte eksempler på mere overordnede aktiviteter:

Tidslinjer

Ved at bruge redskaber til at lave tidslinjer, fx med Timeline JS, kan de studerende få overblik over fx vigtige perioder eller forløb i litteraturen.

Idégenerering og brainstorm

Både individuelt og i gruppearbejde kan de studerende via eksempelvis mindmapping-redskaber arbejde med idéer til skriftlige opgaver eller præsentationer. Brug eksempelvis Mindmeister eller Flashcards og udfør eksempelvis øvelsen Brainwalk til idégenerering af eksamensemne eller de studerendes problemformuleringer.

Visuelle Slides

Som underviser kan mapping-redskaber sikre klar formidling til de studerende omkring det faglige stof og skabe en fælles forståelse af emnet. Du kan bruge dem som en del af dine slides og præsentationer.

Refleksionsøvelse

Mindmapping er god måde at kategorisere eller se sammenhænge i det faglige stof. Du kan som underviser have forberedt et sæt begreber, som de studerende skal skabe forbindelser mellem. Fx begreber, perioder, fagtermer eller teoretikere og kunne sætte dem i relation til hinanden. Dette kan du både gøre som del af forelæsningen eller som en del af de studerendes forberedelse.

Faglig ressource

Mindmapping-tjenester kan skabe overblik over pensum, fagterminologi eller faglige emner. De studerende kan fx konstruere et mindmap med udgangspunkt i begreber, teoretikere eller emner, hvorfra de kan knytte nøglebegreber til. På denne måde fremmer det de studerendes faglige begrebsforståelse, overblik samt hjælper dem til at huske begreberne bedre. Dette kan blive en støtte i forbindelse med forberedelse til eksamen. Brug eksempelvis tjenesterne Flashcards eller Mindmeister til dette.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Padlet er et redskab til at lave en slags digital opslagstavle, hvor studerende og undervisere kan samle materiale (tekster, billeder, video) på en æstetisk og let tilgængelig måde. Redskabet kan styrke researchfasen for de studerende, da det sikrer et overblik over det indsamlede. 

Mindmeister er et redskab til at strukturere og visualisere Mindmapping. Redskabet kan gøre det lettere for de studerende at skabe en digital version af deres idéer. Det er nemt at bruge og er let at overskue. 

Timeline JS er et redskab til at producere tidslinjer. Tjenesten skaber et overblik over en udvikling fra a til b. Det er en smule besværligt at anvende, men resultatet bliver meget overskueligt og funktionelt. Redskabet kræver en smule tilvænning, men er effektivt, når man kommer ind i det. 

Quizlet er et redskab, der kan oprette interaktive kort med definitioner, billeder og videoer. Disse kort kan efterfølgende bruges som baggrund for at lave quizzer eller bruges som faglige opslagsværker.

*Disse digitale værktøjer har endnu ikke et AU licens. Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger ikke må deles i tredjepartsplatforme uden AU licens. Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen her.

(Arts) = adgangen er begrænset eller kun godkendt til brug på Arts.

Overvejelser

Hvilken tjeneste er mest velegnet til den type overblik, du vil skabe? Der er mange forskellige tjenester, der alle kan hjælpe med at skabe overblik, men de er velegnede til forskellige opgaver (se mere under “tjenester” her på siden). Gør det derfor tydeligt både for dig selv og de studerende, hvorfor det valgte værktøj anvendes, og hvad målet med aktiviteten er.

Aktiviteter

Under udvikling.

Padlet giver visuelt overblik over fagets temaer


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development. 

Indholdet på denne side er udviklet af Pernille Risør Elving, videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.