Aarhus Universitets segl

Idégenerering: Brainwalk

Kort beskrivelse

De studerende skal udarbejde færdigheder inden for kommunikationsformer på internettet eller i andre digitale kontekster. De skal kunne analysere digitale mediers betydning for menneskelige kommunikationsprocesser i envejs- såvel som flervejskommunikation, og de skal kunne indgå i en faglig dialog om digitale mediers betydning for kommunikation og kommunikative kontekster. Ydermere skal de studerende erhverve sig kompetencer til at udvikle og bidrage til kommunikationsprocesser og -strategier i og uden for organisationer, udvikle og bidrage til analyse, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikations-, lærings- og samarbejdskontekster og kommunikationsstrategier med digitale medier i forhold til givne kontekster og målgrupper.

Underviserens motivation

De studerende får gennem idégenerering en udbredelse af deres ideer. Aktiviteten er en “tragt-øvelse”, hvor de gode idéer til sidst kondenseres ned til nogle få brugbare veje at gå.

De studerende skal brede deres idéer ud i forhold til deres projekt frem for, at de bliver låst fast på én konkret idé for tidligt i processen.
 

Beskrivelse af aktiviteten

På holdet er der 5 grupper af forskellige størrelser, som arbejder med hver deres projekt i valgfaget “Kommunikation på Internettet”. Øvelsen finder sted i starten af semesteret, og grupperne har derfor kun et tema eller en vagt defineret case i forhold til deres projekt på nuværende tidspunkt.

 • De studerende er placeret ved borde med 4 personer om hvert bord.
 • Alle får et stykke A4 papir samt en kuglepen/tusch i hver sin farve - de studerende får beskrevet meget kort, hvad der skal ske - uden at de forskellige steps i øvelsen præsenteres. De skal beskrive deres tema eller case i midten på dette papir - de får 3 minutter til dette.
 • Alle lader deres mindmaps ligge og rykker en plads til venstre. De studerende skal bruge 2 minutter på at lade sig inspirere af det mindmap, de har overtaget fra sidemanden og bygge videre på det. Det kan være, at de kommer i tanke om en teori, der kan passe på indholdet på mindmappet, det kan være, at de har hørt om en case, der minder om, det kan være noget, de har læst i avisen, noget de lige kommer i tanke om eller lignende. Det skal de skrive på i forskellige forgreninger af de påbegyndte mindmaps.
 • De studerende skal rejse sig op igen og fortsætte rotationen til venstre til et nyt mindmap, hvor øvelsen gentages i 2 minutter.
 • Dette gentages, indtil den studerende ender tilbage ved sit eget mindmap.
 • Efter rotationen skal hver studerende “summe” ved sit eget mindmap i 3 minutter og kondensere tre gode ting ned, som de ser som nogle umiddelbart gode veje at gå i forhold til deres projektet. De tre gode idéer skrives ned på hver deres post-its og lægges på bordet.
 • Holdet samles og der diskuteres fælles, hvad de studerende fik ud af øvelsen med udgangspunkt i de tre ting, som de har kondenseret ned og skrevet på post-its.

De studerende får noget ud af at se, hvad deres medstuderende har skrevet. De studerende får en udbredelse af deres idéer samt en “tragt-øvelse” til sidst, hvor de gode ideer kondenseres ned til nogle få brugbare veje at gå. Øvelsen er god, da papiret sikrer, at de studerende får noget skrevet ned. 

Værd at overveje

Det kan være værd at overveje, hvorvidt de studerendes skal blandes ved bordene, så de enten sidder med de studerende, de laver projekt sammen med eller bliver blandet med andre grupper. Hvis det er tidligt i projektprocessen, kan det være hensigtsmæssig, at gruppen sidder ved samme bord, så de arbejder sammen om øvelsen og på den måde faciliterer deres fælles projekt. Hvis det er senere i processen, kan det være givtigt, at blande de studerende, så ideerne spredes ud.

Helt lavpraktisk kan det være svært at tyde og læse de studerendes håndskrift - italesæt det eventuelt forud for øvelsen, så de studerende er opmærksomme på at skrive, så andre kan læse det.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Informationsvidenskab
   • Kursus: Kommunikation på Internettet (valgfag) 
   • Studieniveau: 7. semester
   • Holdstørrelse: 16 (det er muligt at lave med flere studerende)
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet på kurset
   • Primær aktivitetstype: Samarbejde, diskussion
   • Anvendt teknologi: -
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning