Aarhus Universitets segl

Idégenerering: Brainwalk

Kort beskrivelse

Brainwalk er en aktivitet med et problemorienteret såvel som løsningsorienteret fokus. De studerende udarbejder hver især et mindmap, eksempelvis i forhold til et emne eller en problemstilling til en bestemt opgave, som deres medstuderende skal arbejde videre på. De studerende samarbejder om at generere idéer ud fra den enkelte studerendes oprindelige tanker.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at bruge Brainwalk som aktivitet i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet kan du som underviser give de studerende mulighed for at idéudvikle samt være åbne og reflekterende over både egne og andres ideer. Idégenereringen kan bidrage til nye indfald til et emne, til opdagelse af en spændende problemstilling eller en god indgang til en akademisk opgave. Ved at bruge aktiviteten i din undervisning hjælper du de studerende med at få øje på potentielle nye vinkler, som kan inspirere dem i forhold til et emne eller en opgave.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser give de studerende et stykke A4-papir og lade dem skrive deres overordnede emne eller idé i midten. Ud fra emnet eller idéen skal de lave et mindmap og herefter samarbejde med deres medstuderende om at generere idéer. 
 • Sæt et konkret tidspunkt af (eksempelvis 5 minutter) og informer de studerende om den tidsramme, der er afsat.
 • De studerende skal skrive deres associationer ned rundt om deres emne eller idé. Hver gang de skriver noget, skal de tegne en forbindelseslinje fra udgangspunktet eller til et eller flere af de andre associationer. På den måde kan forskellige forbindelser og vinkler visualiseres og holdes rede på.
 • Når tiden er gået, skal de studerende rejse sig fra deres plads og lade deres mindmap ligge. De skal herefter rykke over til sidemandens mindmap og orientere sig i dette mindmap.
 • Nu gentager de studerende aktiviteten, hvor de skal bidrage med flere associationer til mindmappet. Aktiviteten gentages det antal gange, du finder relevant (eksempelvis 4 gange). 
 • Afslutningsvis vender de studerende tilbage til deres oprindelige mindmap og orienterer sig i de tilføjede associationer. 

Variationsmuligheder:

 • Du kan indledende vælge at afholde en kort samtale i plenum om, hvad de studerende tænker i forhold til deres emne. En sådan samtale kan potentielt bidrage med inspiration til emner og ideer, inden de går i gang med aktiviteten.
 • Efter aktiviteten er afsluttet kan du lave en lynrunde, hvor de studerende kun må bruge 1 minut på hvert mindmap. Det kan være godt, da de studerende nu er trygge ved aktiviteten og måske er kommet på flere idéer. Det giver en anden dynamik.
 • Hvis de studerende indgår i grupper, hvor de sammen skal lave et projekt, kan de enten blandes med andre grupper eller sidde sammen med dem, de laver projekt med. Hvis det er tidligt i projektprocessen, kan det være hensigtsmæssig, at gruppen sidder sammen, så de faciliterer deres fælles projekt. Hvis det er senere i processen, kan det være givtigt at blande de studerende, så idéerne spredes ud.
 • Du kan overveje at udvide aktiviteten med nonstopskrivning for at få de studerende til at reflektere videre over deres emne og de associationer samt tanker, de har omkring det.
 • Overvej at lade de studerende anvende chatbots til at få nye indfald til et emne eller finde en god indgang til en akademisk opgave. 

Du skal bruge: 

 • A4-papir til alle studerende
 • Blyant/kuglepenne til alle studerende
 • Eventuelt et Power-Point-slide eller et handout med en forklaring af aktiviteten.

Værd at overveje:

 • Hvordan kan du som underviser være mest muligt konkret og struktureret i forhold til tiden?
 • Hvordan skal den videre anvendelse af mindmappet forløbe?