FORLØB: TAKEAWAY TEACHING

Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier

Takeaway Teaching-forløb er et nyt undervisningsformat, der sætter fokus på studiestrategier. De forskellige forløb i formatet rummer aktiviteter, der via Blackboard nemt kan integreres i undervisningen. Forløbene Takeaway Teaching er inspirationsmateriale til undervisere, der gerne vil styrke de studerendes studiekompetencer for derigennem at styrke deres tilegnelse af det faglige indhold i undervisningen. Forløbene:      

  • understøtter studiestrategiske kompetencer hos Arts-studerende.
  • faciliteres af underviseren og afvikles i fællesskab med de studerende.
  • kan integreres af underviseren ind i egen undervisning.
  • kan redesignes eller ændres på form og indhold af underviseren, så det passer til det faglige indhold.

Gå på opdagelse i de forskellige Takeaway Teaching-forløb:

  

   

   

Søg

  

Ressource til studerende

AU Educates søstersite, AU Studypedia, er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.