FORLØB: TAKEAWAY TEACHING

Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier

Takeaway Teaching-forløb er et nyt undervisningsformat, der sætter fokus på studiestrategier. De forskellige forløb i formatet rummer aktiviteter, der via Blackboard nemt kan integreres i undervisningen. Forløbene Takeaway Teaching er inspirationsmateriale til undervisere, der gerne vil styrke de studerendes studiekompetencer for derigennem at styrke deres tilegnelse af det faglige indhold i undervisningen. Forløbene:      

  • understøtter studiestrategiske kompetencer hos Arts-studerende.
  • faciliteres af underviseren og afvikles i fællesskab med de studerende.
  • kan integreres af underviseren ind i egen undervisning.
  • kan redesignes eller ændres på form og indhold af underviseren, så det passer til det faglige indhold.

Gå på opdagelse i de forskellige Takeaway Teaching-forløb:

  

   

   

Hør Hanne Balsby Thingholm præsentere Takeaway Teaching-formatet

Hør Jakob Egeris Thorsen fortælle om sine erfaringer med Takeaway Teaching

Søg

  

Ressource til studerende

AU Educates søstersite, AU Studypedia, er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.