Aarhus Universitets segl

Chatbot til feedback på egne tekster

Kort beskrivelse

De studerende anvender en chatbot til at få konkret feedback på en tekst de har udarbejdet. 

              

Formål

FORMÅLET MED AKTIVITETEN

TEKSTBEARBEJDNING

 • De studerende lærer at bruge chatbot som en ressource til feedback på opgaver. Dette kan give de studerende et indblik i egne styrker og svagheder og dermed kan de stille mere konkrete spørgsmål til efterfølgende vejledning med underviser. 

KRITISK REFLEKSION

 • De studerende forholder sig til kvaliteten af den feedback de får. Dermed forholder de sig også til, om denne feedback lever op til de krav, der er til genren.  

Udførelse

FORBEREDELSER

UNDERVISERS FORBEREDELSE

 • Overvej på forhånd, hvilke kriterier der er gældende for den konkrete skriftlige opgave. Dem skal de studerende bruge som udgangspunkt for udarbejdelsen af deres tekst samt for den efterfølgende feedback. Det kan derfor være en god idé at disse kriterier er synlige for de studerende på forhånd. 

STUDERENDES FORBEREDELSE

 • Bed de studerende om på forhånd at have udarbejdet dele af en skriftlig opgave. Det kan være alt fra hele afsnit til en problemformulering.  

I UNDERVISNINGEN

PLENUM

(5-10min)

 • Start med at introducere øvelsen, samt hvilken chatbot der skal anvendes. Denne del kan tage længere tid, hvis de studerende endnu ikke er bekendte med værktøjet. Det kan være relevant først at tale med de studerende om hvilke eventuelle begrænsninger chatbotten kan have. (#LINK til Educate om chatbots) 

 • Tal fælles om hvilke kriterier, det kan være relevant at bede om feedback på.  

 • I kan i fællesskab samarbejde om at lave et “prompt” til chatbotten, for at gøre chatbotten i stand til at begynde at give feedback. Tal om hvad der er vigtigt at bede og spørge chatbotten om i prompten. Det kan for eksempel være om teksten lever op til de genremæssige kriterier, er sammenhængende, om tegnsætningen er korrekt eller om teksten er kort og præcis. 

INDIVIDUEL

(10min)

 • De studerende indsætter den forberedte tekst i chatbotten og beder om feedback på forskellige ting. 

 • De studerende noterer og reflekterer over den feedback de har fået. 

PLENUM

(10min)

 • Opsamling på, hvilke erfaringer de studerende har gjort sig med Feedback fra chatbots. Spørg evt. om en studerende vil vise sin tekst samt feedback på holdet. Diskutér sammen kvaliteten af den feedback der er givet.  

Værd at overveje

OVERVEJ

PERSONLIGE OPLYSNINGER

 • Indsæt ikke tekster som indeholder personfølsomme oplysninger i en chatbot. Dette kan være navne eller informationer på informanter. 

VALG AF CHATBOT

 • Sørg for at den chatbot der vælges er relevant for øvelsen. Nogle chatbots har ikke informationer fra efter et bestemt tidspunkt, og vil derfor ikke kunne give feedback på nyere hændelser eller informationer.  

Variationsmulighed

VARIATIONSMULIGHED

GIV FEEDBACK TIL CHATBOT

 • Bed de studerende om at udarbejde en hel skriftlig opgave med en chatbot. Herefter skal de selv gennemgå chatbottens arbejde, tjekke fakta og give feedback. Denne øvelse giver både de studerende mulighed for at træne feedback, men også et indblik i chatbottens anvendelsesmuligheder. Chatbots har en begrænset mængde anslag. Start derfor med at udarbejde enkelte afsnit og give feedback på dem. 

GRAMMATIK

 • De studerende kan også anvende en chatbot til at tjekke grammatikken i deres opgave. Det er en god idé først at lave en test af chatbottens evner. Dette kan gøres ved at sætte en test-tekst ind, som chatbotten skal lave rettelser i.  

Overblik

Tidsramme 45 minutter
Hvornår In class
Organisering Individuelt eller par
Undervisningsform Holdundervisning
Aktivitetstype Kommunikation & diskussion, Undersøge & analyse, Produktion og Øvelse & ekperimenteren
Hvordan Tilstedeværelse
Teknologi Chatbot

Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.