Aarhus Universitets segl

Diskussion: Spørgsmålskonkurrence

Kort beskrivelse

Spørgsmålskonkurrrencen er velegnet til at lade de studerende forholde sig aktivt og opmærksomt til en eller flere tekster, som har været en del af undervisningsforberedelsen. I aktiviteten skal de studerende formulere og stille spørgsmål til en tekst eller tematik, der skal kunne forstås og besvares af deres medstuderende. Spørgsmålene afprøves først i afgrænsede grupper og bruges dernæst til en gruppekonkurrence i plenum, hvor der tælles point og kåres en vinder. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten har til formål at styrke de studerendes kompetencer i at stille relevante faglige spørgsmål. Spørgsmålskonkurrencen kan hjælpe de studerende med at skærpe deres opmærksomhed på altid at stille spørgsmål til de tekster, de læser. Aktiviteten har et konkurrenceelement, som kan virke motiverende for de studerende.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser starte lektionen ud med almindelig forelæsning eller tavleundervisning og planlægge tiden, så der til slut er tid til aktiviteten, der tager cirka 30 minutter. Spørgsmålskonkurrencen kræver ikke nogen specifik forberedelse fra din side og udføres i to runder som afrunding på en gennemgang af en eller flere tekster i en lektion.
 • Forklar kort men omhyggeligt de studerende hvad første del af aktiviteten går ud på. De studerende behøver ikke få at vide, at der venter en anden runde. Overraskelsesmomentet kan fremme energien i lektionen.
 • Første runde udformes som følger (2-4 minutter + 2-4 minutter):
  • Formålet i denne runde er ikke at stille de bedste og mest relevante spørgsmål men at åbne op for det at stille spørgsmål og at få alle de studerende med. Spørgsmålene vil derfor typisk være lette at besvare.
  • Hver studerende skal formulere et eller to lukkede spørgsmål til den relevante tekst eller tematik. Brug 2-4 minutter på dette.
  • De studerende skal danne grupper på 4-5 medlemmer. Hver studerende stiller sine spørgsmål, som besvares af de andre i gruppen. Brug 2-4 minutter på dette.
 • Anden runde udformes som følger (4-6 minutter + 10-15 minutter):
  • Hver gruppe skal formulere et eller to åbne spørgsmål til den relevante tekst eller tematik. Gruppen skal selv kunne besvare deres spørgsmål, og de får 4-6 minutter til dette.
  • Fortæl først nu de studerende at der skal være en konkurrence mellem grupperne om, hvem der kan svare rigtigt på flest spørgsmål hurtigst. Forklar dem reglerne:
   • Du er quizmaster og styrer konkurrencen, der tager 10-15 minutter.
   • Hver gruppe får en lyd, som de skal bruge, når de vil byde ind med et svar.
   • Den første gruppe stiller et spørgsmål, og de andre grupper skal hurtigst muligt byde ind med deres meningsfulde svar. Den gruppe, der først svarer meningsfuldt på spørgsmålet, vinder et point. Du skriver pointene ned undervejs.
   • Alle grupper skal stille mindst et spørgsmål. Til sidst tælles pointene sammen, og der kåres en vinder.
   • Det er den gruppe, der stiller spørgsmålet - og ikke dig som underviser - der vurderer, om der er svaret rigtigt på spørgsmålet. Dermed skal de studerende blive opmærksomme på at rette sig mod eget 'niveau' og ikke opad mod dig som underviser.

Variationsmuligheder

 • Som underviser kan du starte aktiviteten med at give de studerende inspiration og gode råd til, hvordan de stiller relevante og målrettede spørgsmål.
 • Da dette er en aktivitet i at formulere relevante og klare spørgsmål kan det i den afsluttende gruppekonkurrence give minuspoint, hvis en gruppes spørgsmål ikke forstås af de øvrige grupper. Ligeledes kan det også tælle negativt, hvis den gruppe, der forsøger at svare, svarer forkert. Dette styrker konkurrenceelementet. 

Værd at overveje:

 • Skal aktiviteten bruges som afrunding af en gennemgang af en eller flere tekster i en lektion eller som afrunding af et tema i et kortere forløb af flere undervisningsgange?
 • Kan aktiviteten følges op af mere fokuserede og kvalificerede spørgsmål i de efterfølgende lektioner?