Aarhus Universitets segl

Refleksion: Spørgsmål til tekster

Kort beskrivelse

Aktiviteten udformes som gruppearbejde, muligvis kombineret med individuelt arbejde, hvor de studerende skal reflektere over en række spørgsmål til pensumtekster. De studerende skal diskutere hvorfor spørgsmålene er gode eller mindre gode til at åbne, forstå og analysere en tekst. Aktiviteten er med til at øge de studerendes bevidsthed om, hvordan de akademisk analyserer teoretiske tekster og giver dem mulighed for at reflektere over akademisk skriftlighed. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Gennem aktiviteten undervises de studerende i centrale studieværktøjer med fokus på tekstanalyse, og samtidig lærer de at skabe større tekstforståelse og stille relevante spørgsmål til tekster. Ved at bruge denne aktivitet kan du som underviser opstille rammer for, at de studerende lærer at identificere og formulere relevante spørgsmål til at forstå, bearbejde og analysere tekster med. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser forberede en række forskellige åbne og lukkede spørgsmål til den tekst, de studerende skal arbejde med på holdtimen.

 • Opdel de studerende i grupper og del spørgsmålene ud blandt dem eller præsenter dem i et Power Point. 

 • Bed de studerende om at vælge tre spørgsmål. I grupperne skal de diskutere, hvorfor de vælger disse spørgsmål og ikke andre. Derudover skal de diskutere, hvorfor det er gode spørgsmål, og hvordan de kan åbne teksten op for forståelse og analyse.

 • De studerende besvarer derefter spørgsmålene i gruppen.
 • Bed til sidst de studerende om individuelt at sammenskrive deres besvarelser fra gruppearbejdet til en sammenhængende brødtekst - gerne med henvisninger til og citater fra teksten.
 • Du kan samle op på aktiviteten på flere måder:
 • Du kan lade to grupper fremlægge deres valgte spørgsmål med begrundelser og besvarelser for hinanden og internt diskutere forskelle og ligheder.
 • Hver gruppe kan fremlægge deres valg af spørgsmål og begrundelse af valg i plenum. Herefter diskuteres de forskellige spørgsmåls muligheder med resten af holdet.

Variationsmuligheder:

 • Du kan variere, hvem der formulerer spørgsmålene og hvordan ved at lade aktiviteten løbe over flere undervisningsgange. I de første uger giver du de studerende 3 spørgsmål lavet af dig. Dernæst laver du en stor gruppe spørgsmål, der giver anledning til diskussion af, hvordan forskellige formuleringer af spørgsmål giver forskellige muligheder for at tilgå en tekst. I slutningen af semesteret, efter gentagne diskussioner omkring spørgsmål til tekster, kan de studerende selv formulere spørgsmål.
 • Du kan skifte mellem gruppearbejde og individuel skrivning med henblik på både at fremme de studerendes samarbejdekompetencer og individuelle skriftlige kompetencer.
 • Du kan fokusere mere på akademisk skriftlighed ved at lade de studerende læse hinandens besvarelser, give feedback og luge ude i talesprog og ikke-akademiske vendinger. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Værd at overveje:

   • Skal aktiviteten blot anvendes i én lektion eller som en tilbagevendende aktivitet gennem hele semestret?
   • Hvordan inddeler du de studerende i grupper? Hvis du laver aktiviteten flere gange, kan du eventuelt inddele dem i forskellige grupper, så de kan få forskellige input. 
   • Skal aktiviteten suppleres af et oplæg fra underviseren om at stille spørgsmål og om akademisk argumentation? Eller skal de studerende selv søge viden om akademisk argumentation på eksempelvis Studypedia?