Aarhus Universitets segl

Refleksion: Spørgsmål til undervisningen

Kort beskrivelse

Aktiviteten kan anvendes til at sætte rammen om en lektion, herunder både til at starte og samle op på lektionen. Først har de studerende fokus på og stiller spørgsmål til, hvad lektionen handler om. Afslutningsvis bruges spørgsmål til at samle op på dagens undervisning, lektionens vigtigste pointer, og hvad de studerende har lært. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at bruge aktiviteten i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser skabe rammer for, at de studerende er aktive, stiller spørgsmål og formulerer, hvad de har lært. Hvis aktiviteten anvendes kontinuerligt i undervisningen, kan den, udover at skabe en genkendelighed for de studerende, skabe en rød tråd i undervisningen.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser bede de studerende om at skrive 5 spørgsmål ned i starten af lektionen. Disse spørgsmål kan tage udgangspunkt i lektionens tematik eller uklarheder i det læste pensum.

 • Når der er cirka 15 minutter tilbage af undervisningen, skal de studerende gennemgå deres spørgsmål med sidemanden og diskutere, hvorvidt de fik besvaret deres spørgsmål. De skal også bruge et par minutter på at tale om:

  • Hvad har jeg lært i dag?

  • Hvad er stadig uklart for mig?

 • Tal sammen i plenum og undersøg om der stadig er uafklarede spørgsmål til dagens undervisning.

 • Tal desuden i plenum om hvorvidt der er nogle pointer, der bør fremhæves.

Variationsmuligheder:

 • Du kan lade de studerende besvare hinandens indledende spørgsmål - de skal bytte spørgsmål med deres sidemand, som besvarer dem skriftligt.
 • De indledende spørgsmål kan tages op i plenum med det samme, således at der ikke er uklare elementer fra starten. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Værd at overveje

   • Vil du uddele papir og skriveredskaber til aktiviteten - eller skal de studerende skrive på deres computere?