Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planlægning af instruktorundervisning

Kort beskrivelse

Ved at bruge en lektionsplan i din undervisning kan du som underviser nemt planlægge hver enkelt undervisningsgang. Lektionsplanen indeholder tidsangivelser, aktiviteter og læringsmål for den enkelte undervisningsgang som overskueliggør undervisningsforløbet.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

En struktureret lektionsplan over de enkelte undervisningsgange skaber overblik over din undervisning. På den måde kan du se, om du aktiverer de studerende nok og varierer undervisningen nok. Du kan også hurtigt og overskueligt se, om du når de konkrete læringsmål fra studieordningen, og om den faglige progression hænger sammen.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser først lave en semesterplan med de overordnede emner og mål for undervisningen.

 • Herefter skal du lave en lektionsplan over hver enkelt undervisningsgang. Dette kan du gøre ved at benytte denne skabelon.

  • Udfyld skabelonens første bokse med tidsangivelser, aktiviteter, læringsmål osv.

 • Præsenter indledningsvis i undervisningen, hvad der skal ske i den aktuelle lektion, og hvorfor disse aktiviteter er relevante ift. lektionens læringsmål. På den måde rammesætter du undervisningen for de studerende, så de forstår det overordnede formål med lektionen.

 • Introducer kort de studerende for, hvad der skal ske i næste undervisningslektion, eller hvad der er mest relevant at fokusere på i deres forberedelse. På denne måde guider du de studerende i deres læring, som kan bidrage til bedre studiestrategier.

Variationsmuligheder

 • I slutningen af lektionen kan du indlede en dialog med de studerende om, hvad de ikke forstod, eller hvad der fungerede godt eller dårligt. På denne måde kan du korrigere din undervisning fremadrettet og eventuelt følge op på pointerne i den kommende undervisningsgang.

 • Du kan bruge quiz, test og afstemning som del af undervisningen for at få indblik i, hvad de studerende ikke har forstået eller som afsluttende aktivitet, hvor de studerende skal besvare spørgsmål omkring temaet til næste lektion, så du kan planlægge din undervisning efter deres besvarelser.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   Værd at overveje:

   • I hvor høj grad og hvordan vil du inddrage de studerende i planlægningen af din undervisning?
   • Hvilke opgaver, emner eller aktiviteter er vigtigst at nå i undervisningen? Det kan være en god idé at lægge de vigtigste elementer først i undervisningen, så der er tid til, at eventuelle misforståelser eller videnshuller kan tages op undervejs i lektionen.