Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring:
Kompetenceformulering til stillingsopslag

Kort beskrivelse

De studerende skal forholde sig til deres samlede kompetencer i forhold til konkrete stillingsopslag. De skal identificere faglige kompetencer, som de har opbygget gennem deres studie, deres oplevelse af fagets relevans for arbejdsmarkedet og forholde dette til deres senere jobsøgning.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at indtænke arbejdsmarkedsperspektivet gennem konkrete stillingsopslag, enten som en del af undervisningen eller som rammesat studieaktivitet, understøttes de studerendes evne til at se sammenhænge mellem deres akademiske skoling og en fremtidig erhvervsrettet karriere. De studerende kan desuden bruge aktiviteten som inspiration for en ansøgning til et kommende job.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser på forhånd udvælge 3-5 konkrete stillingsopslag og udleverer dem til de studerende.
 • Stillingsopslagene kan eventuelt vælges ud fra følgende:
  • Et stillingsopslag, der rammer lige ned i kernen af dine studerendes kompetencer, så de studerende skal fokusere direkte på deres faglige færdigheder.

  • Et stillingsopslag, der rammer ud i periferien af de studerende kompetencer, så de studerende skal fokusere mere på deres generelle færdigheder.

 • De studerende gennemlæser stillingsopslaget (5 minutter).
 • De studerende sætter sig efter gennemlæsning af stillingsopslagene sammen i par og skal nu dykke ned i stillingsopslaget med fokus på at identificere stillingens kerneopgaver – hvad er det for nogle særlige kvalifikationer, som efterspørges? (10 minutter).
 • Herefter skal de studerende individuelt fremhæve de kompetencer, som de selv opfylder i forhold til stillingsopslaget. De kan tage afsæt i spørgsmålene fra handout 1 (20 min).

 • Hvis der er tid, må de studerende gerne overveje, hvilke opgaver eller efterspurgte kvalifikationer i stillingen som i særlig grad tiltaler dem. Dette spørgsmål kan få de studerende til at gøre sig overvejelser omkring, hvilken type stilling de ser sig selv.

 • Afslutningsvist sætter de studerende sig sammen med deres makker fra før, og fortæller hinanden om, hvad de hver især har skrevet ned (10 minutter).

Variationsmuligheder:

 • Aktiviteten kan udvides med, at de studerende får til opgave at skulle finde et opslag med en stilling, som de kan se sig selv i. Opslagene deles med holdet (evt. på Blackboard), sådan at alle studerende får et lille ”inspirationskatalog” at starte ud fra. 
 • Aktiviteten kan kombineres med værktøjet til kompetencespotting. Hvis der er mange studerende med professionsbaggrund på faget, kan værktøjet også kombineres med aktiviteten Kobling af bachelor og kandidat

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Download det medfølgende handout her:

   Se mere:

   • Hvordan passer aktiviteten sammen med det forløb, du underviser?