Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring: Refleksion:
Læringsudbytte af skriftlige opgaver

Kort beskrivelse

De studerende skal reflektere over og formulere deres læringsudbytte af relevante opgaver og herigennem se en relevans mellem faget og egen fremtid på arbejdsmarkedet.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med denne aktivitet er at give de studerende mulighed for at forholde sig til og reflektere over deres udbytte af faget i relation til det konkrete faglige indhold og deres egen læring. Spørgsmålene på handout 1 åbner op for refleksion og giver de studerende mulighed for at koble deres teoretiske viden sammen med deres personlige erfaringer fra undervisningen.

Ved at koble refleksioner over det faglige indhold og de studerendes egen læring i relation til løsning af en konkret opgave styrkes de studerendes faglighed og oplevelse af fagets relevans for egen fremtid – når de efter endt uddannelse bevæger sig ud i arbejdsmarkedet.

Udfør aktivitet

 • Du skal som underviser introducere denne aktivitet, som afslutning på arbejdet med en faglig opgave (eksempelvis arbejde med et produkt, en case, et oplæg mv.).
 • Bed de studerende om i grupper at reflekterer over første del af spørgsmålene på handout 1 (cirka 10 min).
 • Herefter sidder de studerende individuelt i gruppen og besvarer anden del af spørgsmålene i handout 1 (cirka 10 min).

 • De studerende samler herefter op i gruppen, hvor de drøfter deres individuelle svar samt stiller hinanden uddybende spørgsmål, hvis de har forskellige vinkler eller pointer (10 min).

 • Du samler som underviser op i plenum og opfordrer de studerende til at gemme handoutet.

Variationsmuligheder:

 

 • Værktøjet kan bruges bredere, hvis det ikke kun henviser til specifikke opgaver. Værktøjet kan eksempelvis anvendes ved arbejde med problemstillinger, som et evalueringsværktøj af de studerendes arbejde, af gruppearbejde generelt og som led i en evaluering af de studerendes faglige udbytte af faget.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Uddrag af studieordningen
   • Download det medfølgende handout her: