Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring: Refleksion:
Tværfaglig kompetencespotting

Kort beskrivelse

De studerende skal gennem refleksionsaktiviteten få et indblik i egne kompetencer, og hvordan de kan spille ind i en tværfaglig kontekst. Aktiviteten består i, at de studerende skal sætte ord på egne kompetencer og relatere dem til deres medstuderendes kompetencer og refleksioner herom. Aktiviteten er især velegnet på fag, hvor de studerende kommer med forskellige kernefagligheder – eksempelvis på tilvalg og kandidatuddannelser, hvor de studerende har taget deres bachelor flere forskellige steder.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at bruge aktiviteten til tværfaglig kompetencespotting i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser give de studerende mulighed for at identificere både faglige og personlige kompetencer, som de har haft i spil og udviklet i forbindelse med deres universitetsuddannelse. Målet med aktiviteten er, at de studerende får øje for hvilke ressourcer og potentialer, der ligger i deres egne personlige og faglige kompetencer, og hvordan disse kan spille sammen i en tværfaglig sammenhæng.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser inddele de studerende i grupper på baggrund af deres kernefaglighed (eksempelvis hvad de har læst på BA) eller faglige interesser. Er der enkelte studerende, der står alene, må den studerende gå ind i den gruppe, der ligger tættest op af eget fag
  1. De studerende laver en individuel refleksionsaktivitet, hvor de brainstormer omkring fagligheden og noterer stikord på post-its til de fire elementer på handout 1 (10 min.). De må gerne tage afsæt i studieordningen, men stikordene skal være formuleret med egne ord.

  2. Herefter sætter hele gruppen sig sammen og fortæller på skift om deres stikord. Post-its’ene placeres på planchen (handout 1). Gruppen må gerne stille spørgsmål, der får fortælleren til at uddybe sine stikord (eksempelvis; ”I hvilken situation oplevede du det?”, ”Hvad gjorde du?”, ”Hvilke kompetencer brugte du?” osv.). Brug minimum 5 min. på hver matrix-firkant.

  3. Dernæst sorterer gruppen de opsatte post-its, så der ikke er gentagelser.

  4. Afslutningsvis diskuterer de studerende i gruppen, om der er noget nyt, som de er blevet gjort opmærksomme på – nogle særlige kompetencer, styrker eller svagheder ved at se organisationer gennem deres faglige linse (5 min.).

  5. Alle i gruppen tager nu et billede af planchen.

 • Herefter inddeles de studerende i grupper á minimum tre på tværs af kernefaglighed og gennemgår på skift de studerendes pointer fra første del af aktiviteten. (max. 5 min. pr. person).
 • Dernæst diskuterer den tværfaglige gruppe spørgsmålene på handout 2 (20-30 min.).
 • Afslutningsvis samler du som underviser op i plenum.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Post-its
   • Download de medfølgende handouts her (handout 1 printes i A3):