Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Den gode praktikfortælling

Kort beskrivelse

Aktiviteten består i, at de studerende skal udarbejde et mindmap og og en kompetenceoversigt på baggrund af oplevelser, de har haft i løbet af deres praktikperiode. Helt konkret skal de formulere en række stikord til, hvad de forbinder med en god praktikfortælling og hvilke kompetencer, der knytter sig til denne.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Gennem aktiviteten får de studerende mulighed for at dykke ned i deres egne gode praktikfortællinger og konkretisere hvilke kompetencer, de har haft i spil i løbet af praktikperioden. Aktiviteten har til formål, at give de studerende oplevelsen af et begyndende samspil mellem faglige og personlige kompetencer og en jobmæssig praksis.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser eksemplificere, hvad der kendetegner ”en god praktikfortælling” med udgangspunkt i faget – det kan være en god oplevelse, en god historie fra praktikken etc.
  • De studerende laver en individuel mindmap-refleksionsaktivitet (handout 1), hvor de brainstormer og noterer stikord til den gode praktikfortælling ud fra de nævnte spørgsmål. Aktiviteten varer 10 minutter.
  • Efterfølgende læser de studerende teksten på handout 2. Når de har læst handout, sætter de sig sammen i par og fortæller på skift om deres gode praktikfortælling ud fra deres mindmaps (5-6 minutter pr. person). Lytteren må gerne stille spørgsmål.
  • Efter hver fortælling har lytteren mulighed for at kommentere og supplere med – for fortælleren – uidentificerede kompetencer. Der samles op på den enkeltes kompetencer, som har været i spil i praktikfortællingen (5 minutter pr. person).
  • De kompetencer, de studerende har haft i spil, sættes ind i skemaet på handout 3.
  • Som en afsluttende del af aktiviteten kan de studerende overveje og drøfte:
   • Hvor oplever du dig som allerbedst?
   • Hvad, tænker du, er dine stærkeste kompetencer?
   • Hvilke kompetencer vil du i fremtiden gerne udvikle?
  • Både mindmap og kompetenceoversigt (Handout 1 og 3) skal fotograferes og gemmes (fx til projektrapporten eller logbogen). Kompetenceoversigten kan løbende uddybes med flere kompetencer, imens den studerende er i praktik.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download de medfølgende handouts her: