Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Erfaringsudveksling om praktikforløb

Kort beskrivelse

Aktiviteten giver de studerende mulighed for at forholde sig til og reflektere over sig selv i relation til mulige arbejdssituationer i et projektorienteret forløb. De studerende skal udveksle erfaringer med hinanden omkring deres projektorienterede forløb og formulere deres læringsudbytte af relevante opgaver under deres praktikforløb samt koble erfaringerne til faglige og personlige interesser.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at skabe rum for, at de studerende udveksler erfaringer fra det projektorienterede forløb. Ved at tage udgangspunkt i spørgsmålene på handout 1, åbnes der op for refleksion over de studerendes oplevelser i det projektorienterede forløb, og hvordan disse kan kobles på deres faglige og teoretiske viden og interesser. Samtidig understøtter aktivitetens spørgsmål også de studerendes refleksion over, hvordan de sætter deres faglighed i spil i en jobmæssig sammenhæng.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser inddele de studerende i firemandsgrupper. 
 • Hver gruppe får udleveret handout 1 med spørgsmål til erfaringsudvekslingen.
 • På skift læser de studerende et spørgsmål højt og besvarer det. De andre i gruppen må gerne stille uddybende spørgsmål og relatere svaret til egne oplevelser.
 • Herefter går det på skift, hvem der læser et spørgsmål højt og besvarer det.
 • Når grupperne har været igennem alle spørgsmål, kan I samle op i plenum.

Variationsmuligheder:

 • Værktøjet kan både bruges under og efter de studerendes praktikforløb. Bruges værktøjet to gange, kan I sammenligne og diskutere de studerendes progression.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Download det medfølgende handout her: