Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Identifikation af praktiksted

Kort beskrivelse

De studerende skal arbejde med identifikation af en samarbejdsvirksomhed til projektorienteret forløb. Gennem aktiviteten skabes der rum for sparring mellem og inspiration fra medstuderende mhp. afklaring af valg af praktiksted samt de næste skridt i deres proces.

Aktiviteten skal bruges i begyndelsen af semesteret, således at du som underviser bedst muligt understøtter de studerendes arbejde med at tage den indledende kontakt og afstemme forventninger til den virksomhed de skal ud i.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med denne aktivitet er at bevidstgøre de studerende om, hvor afklaret de er i forhold til at skulle i gang med at identificere et praktiksted. Med aktiviteten får de studerende også skærpet deres overvejelser omkring, hvordan de godt kunne tænke sig at sætte deres faglighed i spil i en projektorienteret sammenhæng.

Udfør aktiviteten

  • Underviser starter med at lave en imaginær opdeling af rummet, sådan at det er opdelt i fire felter (handout 1). Hvert felt repræsenterer et udsagn, der relaterer sig til at skulle i gang med at identificere et praktiksted.
  • Underviser læser de fire udsagn højt, og herefter placerer hvert enkelt studerende sig i feltet med det udsagn, som de kan identificere sig bedst med.
  • Underviser laver grupper på fire personer og sørger for, at der er studerende fra hvert felt i hver gruppe.
  • I gruppen taler hver studerende ud fra sit valgte udsagn og sætter nogle flere ord på, hvad han eller hun har tænkt i forhold til identifikation af et praktiksted. Herefter følger en sparrings- og inspirationsrunde, hvor de andre i gruppen kan sparre og komme med ideer – måske nogen også har et konkret netværk, som andre kan gøre brug af. Den enkelte studerende, der er centrum for sparring og inspiration, skriver ned undervejs (handout 1) (5 minutter pr. studerende – underviser tager tid)

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download det medfølgende handout her: