Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Inspirationsark til vejledning

Kort beskrivelse

De studerende skal reflektere over og formulere deres læringsudbytte af det projektorienterede forløb ved at udfylde et inspirationsark inden vejledningssessionen. Inspirationsarket  indeholder nogle konkrete refleksionsspørgsmål, som vejleder bringer i spil og diskuterer med den studerende under selve vejledningen.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med at bruge inspirationsarket forud og under vejledning er, at det skaber en rammesætning for samtalens relevans ift. den studerendes faglige udvikling og den studerendes følelse af sammenhæng mellem universitetet og virksomheden, som det projektorienterede forløb udspiller sig i.

Gennem refleksionen omkring konkrete mål med praktikforløbet samt eksempler på læringsudbytte giver ligeledes den studerende mulighed for at forholde sig til, hvorvidt den studerende arbejder sig hen imod sine opstillede mål og hvilke kompetencer, der udvikles undervejs samt bliver opmærksom på mulige specialeemner.

Udfør aktiviteten

  • Før vejledningen:
   • Du skal som underviser og vejleder sende et refleksionsark ud til de studerende. Vær opmærksom på, at refleksionsarkene er inddelt til før (handout 1), under (handout 2) og efter (handout 3) praktikken.
   • De studerende reflekterer over og udfylder spørgsmålene på det aktuelle handout og sender til dig.
   • Du læser før vejledningen de studerendes svar igennem og noterer dig nogle opmærksomhedspunkter, du vil spørge dybere ind til.
  • Under vejledningen:
   • Tag udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene og den studerendes svar herpå. Lad samtalen flyde naturligt og undgå at lade dig låse fast af refleksionsspørgsmålene. Arket er tænkt til inspiration for samtalen, men det er vigtigt at lytte til den studerendes behov, som kan gå i en anden retning.

  Variationsmuligheder:

  • Brug Handout 1, 2 og 3 som refleksionsspørgsmål til de studerende før, under og efter praktikken som gruppeaktiviteten. Det kan både være som supplement til og i stedet for specifikt til vejledningen. På denne måde kan de studerende følge og spejle sig i hinandens refleksioner samt progression gennem forløbet.
  • Brug Handout 1, 2 og 3 som element i de studerendes logbog. Spørgsmålene kan være gode til at guide arbejdet med logbogen, da den igangsætter de studerendes refleksioner.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download de medfølgende handouts her: