Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Introduktion til logbog

Kort beskrivelse

Aktiviteten introducerer de studerende til brugen af logbog i deres projektorienterede forløb. Logbogen skal fungere som et refleksionsværktøj i deres virksomhedsprojekt eller projektorienterede forløb.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

At føre logbog skærper i høj grad de studerendes indsigt i, hvordan de omsætter deres teoretiske viden til konkret praksis. En løbende brug af logbogen gennem hele praktikforløbet – fra identificering til eksamen – hjælper de studerende med at italesætte, hvordan deres personlige og faglige kompetencer er blevet styrket gennem forløbet. Samtidig skærpes de studerendes blik på, hvordan de kan sætte deres faglighed i spil i en karrieremæssig sammenhæng – både nu og i fremtiden.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser uddele handout 1 til alle dine studerende. 
  • De studerende læser handout 1 og overvejer, hvordan de kan integrere logbogen som et refleksionsværktøj i deres eget virksomhedsprojekt. Desuden skal de overveje hvilke spørgsmål, de kan supplere med.
  • De studerende diskuterer i par brugen af logbog (fordele, ulemper og praktiske overvejelser, eksempelvis hvornår, hvor meget mv.) og eventuel alternative spørgsmål, der skal tilføjes (jf. handout 1).
  • Saml op i plenum og aftal eventuelt i fællesskab hvor ofte de studerende skal føre logbog, og om der er noget, der skal være ekstra fokus på.

  Variationsmuligheder:

  • Brug refleksionsspørgsmålene fra inspirationsark til vejledning som element i de studerendes logbog. Det kan igangsætte de studerendes arbejde med logbogen både før, under og efter praktikken og give nogle gode spørgsmål at tage udgangspunkt i.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download det medfølgende handout her:

    Værd at overveje:

    • Skal der være et fast interval, hvor alle studerende på holdet skal aflevere deres logbog? Eksempelvis via en gruppeblog i Blackboard eller med Blogs.