Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Praktik: Introduktion til logbog

Kort beskrivelse

Aktiviteten introducerer de studerende til brugen af logbog i deres projektorienterede forløb. Logbogen skal fungere som et refleksionsværktøj i deres virksomhedsprojekt eller projektorienterede forløb.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

At føre logbog skærper i høj grad de studerendes indsigt i, hvordan de omsætter deres teoretiske viden til konkret praksis. En løbende brug af logbogen gennem hele praktikforløbet – fra identificering til eksamen – hjælper de studerende med at italesætte, hvordan deres personlige og faglige kompetencer er blevet styrket gennem forløbet. Samtidig skærpes de studerendes blik på, hvordan de kan sætte deres faglighed i spil i en karrieremæssig sammenhæng – både nu og i fremtiden.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser uddele handout 1 til alle dine studerende. 
  • De studerende læser handout 1 og overvejer, hvordan de kan integrere logbogen som et refleksionsværktøj i deres eget virksomhedsprojekt. Desuden skal de overveje hvilke spørgsmål, de kan supplere med.
  • De studerende diskuterer i par brugen af logbog (fordele, ulemper og praktiske overvejelser, eksempelvis hvornår, hvor meget mv.) og eventuel alternative spørgsmål, der skal tilføjes (jf. handout 1).
  • Saml op i plenum og aftal eventuelt i fællesskab hvor ofte de studerende skal føre logbog, og om der er noget, der skal være ekstra fokus på.

  Variationsmuligheder:

  • Brug refleksionsspørgsmålene fra inspirationsark til vejledning som element i de studerendes logbog. Det kan igangsætte de studerendes arbejde med logbogen både før, under og efter praktikken og give nogle gode spørgsmål at tage udgangspunkt i.

  Links og materialer til aktiviteten:

  Du skal bruge:

  • Download det medfølgende handout her:

  Værd at overveje:

  • Skal der være et fast interval, hvor alle studerende på holdet skal aflevere deres logbog? Eksempelvis via en gruppeblog i Blackboard eller med Blogs.


  Søg