Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende indsamler forskningsdata

Kort beskrivelse

Dette er en aktivitet, hvor de studerende bidrager til et forskningsprojekt ved at indsamle data fra relevante kilder under instruktion fra og i samarbejde med underviser. Aktiviteten kan både anvendes til kvalitative og kvantitative funderede forskningsprojekter. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De studerende tilegner sig viden og bevidsthed om teori og metode samtidig med, at de oplever nogle af de første stadier af et forskningsprojekt. Den indsamlede data kan benyttes af og være til gavn for både dig som underviser og de studerende. Samtidig kan andre forskere, undervisere og studerende inden for feltet eller i tværfaglige studier drage brug heraf. Endeligt kan det tætte samarbejde mellem studerende og undervisere styrke studiemiljøet og give en følelse af produktivitet og relevans hos de studerende, som kan være motiverende for dem.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser tage stilling til, hvilken data de studerende skal indsamle i forbindelse med et konkret projekt. Er det kvalitativ eller kvantitativ data, du har brug for? 
 • Du skal lave aftaler med de relevante informanter eller samarbejdspartnere, som data skal indsamles fra.
 • Du udarbejder en beskrivelse af projektet, deadlines og hvilken type data, der skal indsamles, samt hvordan dette skal gøres. Beskrivelsen udleveres til de studerende som kan påbegynde dataindsamlingen.
 • De studerende skal gå sammen i mindre grupper og udføre indsamlingen inden for de udleverede retningslinjer og deadlines. Du skal som underviser stå til rådighed for faglig sparring undervejs.
 • De studerende afleverer til sidst den indsamlede data, som efterfølgende bruges i forskningssammenhæng.

Variationsmuligheder:

 • Det kan være motiverende for de studerende, hvis de får lov til at arbejde med den indsamlede data i eksempelvis behandling, analyse eller formidling. Dette kan eksempelvis inkluderes som en del af eksamen.
 • Du kan lade de studerende opsøge og skabe kontakten til relevante informanter eller samarbejdspartnere på egen hånd. På den måde oplever de studerende endnu et stadie af forskningsprojektet, hvilken kan være udfordrende og lærerigt. Du skal dog være opmærksom på, at dette kræver ekstra arbejde af de studerende, hvilket du i så fald skal medregne tidsmæssigt. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Konkret data, som skal indsamles i forbindelse med et projekt og aftaler med relevante informanter eller samarbejdspartnere.
   • Hvis der skal bruges udstyr i forbindelse med indsamlingen (eksempelvis kamera, lydoptager eller lignende), skal du skaffe adgang og stille det til rådighed for de studerende. 

   Værd at overveje:

   • Er data egnet til at blive indsamlet af studerende?
    • Passer opgaven eksempelvis til de studerendes faglige niveau?
    • Er den valgte data af særlig sensitiv art?
   • Hvordan skal de studerende instrueres i EU’s persondataforordning?
   • Kan de studerende inddrages i projektet efterfølgende? Og hvordan?