Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde: Feedforward til pitch

Kort beskrivelse

I aktiviteten arbejder de studerende med at blive afklaret omkring fokuspunktet for et pitch, med den visuelle understøttelse af et pitch og med træning af et godt pitch. De studerende skal understøtte hinandens læringsproces ved at give feedforward på et pitch, som de individuelt arbejder på.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at give de studerende mulighed for at arbejde med genren pitching og blive skarpe i den mundtlige fremførelse af en pitch. Derudover er det en samarbejdsaktivitet, hvor de studerende får indsigt i både egen og medstuderendes læringsproces. Dermed kan de bruge hinanden til at forbedre deres arbejde med pitchen. Desuden kan de bruge deres viden og kompetencer fra pitch i mange andre akademiske og arbejdsmæssige sammenhænge – eksempelvis ved fremlæggelser, eksamen og jobinterviews.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser på forhånd bede de studerende om at frembringe et pitch på et fagligt relevant emne, fx en løsning i et virksomhedssamarbejde, hovedpointer fra et tema i pensum, faglige mål fra faget eller noget helt andet. Gør formålet og indholdet i pitchen klart, når du stiller de studerende opgaven.

  • NB: Et pitch på 1 min. består i skrevet form af cirka 900 anslag – skær derfor helt ind til kernen!

 • Inddel de studerende i grupper af 2-4 studerende, hvor de skal starte med at fremlægge deres pitch for hinanden.

 • De studerende bruger 5-10 minutter på at udfylde feedforwardarket (handout 1). Herefter gennemgår de arket for de andre i gruppen. Hver studerende skal være hovedopponent til et andet medlem i gruppen, men de andre må gerne byde ind på inputs - alle skal derfor udfylde arket. Den, der giver feedforward, skal forsøge at knytte konkrete eksempler på det, der fungerede godt, og det der måske skal justeres en smule. De resterende medlemmer af gruppen må godt komme med kommentarer afslutningsvis. Mind de studerende om, at de skal bygge hinanden op og støtte hinanden!

 • De studerende arbejder herefter videre med deres pitch på baggrund af de andre studerendes tilbagemeldinger. Overvej om de skal fremføre den færdige pitch for hinanden igen eller på plenum for resten af holdet. 

Variationsmuligheder

 • De studerende kan ligeledes lave pitchet i grupper, hvor elementer af pitchet deles op mellem de studerende. Her kan de i grupperne give feedforward til hinanden og slutteligt (fx næste undervisningsgang) præsentere den samlede pitch som gruppe for resten af holdet.
 • Du kan også bruge feedforward i andre sammenhænge. Eksempelvis ved arbejde med studerendes problemformulering, evaluering af gruppearbejde og fremlæggelser.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Brug eventuelt det online værktøj Pitcherific, der guider i udarbejdelsen af en pitch. 
   • Download det medfølgende handout her: