Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virksomhedssamarbejde: Refleksion: Valg af samarbejdsvirksomhed

Kort beskrivelse

De studerende skal på holdet præsentere, hvorfor de har valgt at samarbejde med en bestemt virksomhed og opstille mål for samarbejdet. De studerende skal overveje faglige og personlige mål og reflektere over, hvad der skal til, for at de kan opnå disse i det konkrete projekt.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med denne aktivitet er, at de studerende så tidligt som muligt gør sig klart, hvad de gerne vil have ud af virksomhedsprojektet. Ved at reflektere over valg af samarbejdsvirksomhed og opstille individuelle mål, styrkes de studerendes faglighed og oplevelse af fagets relevans for egen fremtid.

Derudover kan de studerende også give deres medstuderende indblik i, hvem de skal samarbejde med og hvordan, hvad deres fokuspunkt og mål for samarbejdet er, og hvorfor samarbejdet er relevant i relation til faget.

Udfør aktiviteten

  • De studerende får 5 minutter til at forberede et kort oplæg, hvor de kommer ind på punkterne på handout 1.
  • De studerende stiller sig i en rundkreds, så alle kan se hinanden.

  • På skift holder de studerende et kort oplæg med udgangspunkt i ovenstående forberedelse.

  • Dernæst er der mulighed for, at de studerende kan stille spørgsmål til hinanden, hvis de har hørt noget, de godt kunne tænke sig at få uddybet. Underviseren må også meget gerne lave nedslag og stille spørgsmål.

  • De studerende skal nu sætte sig individuelt og formulere 4-6 konkrete mål (handout 2), som de har lige nu for deres virksomhedsprojekt. De kan eksempelvis starte med: “Jeg vil gerne have erfaring med…”, “Jeg vil gerne bringe min faglighed i spil ved at blive bedre til…” , “Jeg vil gerne blive særligt god til…” etc.

  • Underviser samler op i plenum og opfordrer de studerende til at gemme deres mål, således at de undervejs i forløbet har mulighed for at forholde til, hvorvidt de arbejder hen imod det, der var deres oprindelige mål.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download de medfølgende handouts her: