Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer feedback: Feedbackspillet

Kort beskrivelse

Feedbackspillet har til formål at stilladsere peer feedback-situationen for de studerende, så de lærer at give hinanden relevant feedback og holde fokus på feedbackprocessen. Spillet kan både bruges af de studerende i og uden for undervisningen.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Feedbackspillet bruges til at iscenesætte peer feedback-processen, så dets regler og fokus bliver ekspliciteret for de studerende, herunder at lytte åbent til den modtagne feedback frem for at undskylde for eget arbejde. Det giver ligeledes de studerende et mere professionelt forhold til deres egne tekster og mindsker deres frygt for at fremvise og arbejde med ufærdig tekst. Gennem opøvelse af processen og den relevante faglighed vil de studerende med tiden kunne give peer feedback uden hjælp fra spillet.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser facilitere feedbackspillet, der har til formål at styrke de studerende evne til at udøve peer feedback, og derfor bør du som forberedelse læse spilhæftet med spillets regler og opbygning.
 • Inddel de studerende i grupper af fire, som internt skal dele hinandens opgaver til gennemlæsning en dag eller to, før spillet skal spilles.
 • De studerende skal instrueres i at læse opgaven grundigt: én gennemlæsning med løbende noter og én efterfølgende gennemlæsning hvor noter struktureres og uddybes.
 • De studerende skal ligeledes have læst spilhæftet på forhånd.
 • På dagen, hvor der spilles, skal du have indtænkt varighed af spillet (se s. 8 i spilhæftet) og tid til eventuel udklip og samling af spillet i hver gruppe. Der skal afsættes mindst en time til selve spillet samt en halv time til at opfriske reglerne og samle spillet.
 • Når først spillet er samlet, kan det genbruges en anden gang. Overvej derfor om du vil have dem indsamlet til en anden gang, eller om de enkelte studiegrupper bør tage et eksemplar med hjem.
 • Spillet spilles som beskrevet i spilhæftet. 

Variationsmuligheder:

 • Det kan være en fordel at inddele de studerende i grupper i forhold til andet end emne, f.eks. i forhold til de udfordringer de sidder med. I så fald bør du som underviser læse opgaverne igennem, før grupperne dannes. Det er vigtigt, at de studerendes opgavetekster er så nye som muligt. Det kan derfor anbefales, at du modtager opgaverne to dage før spillet skal spilles. Samme dag læser dem igennem, fordeler grupperne og melder dem ud til de studerende. Så har de studerende en hel dag til at læse hinandens opgaver.
 • Spillet findes i en fysisk udgave, der kan udlånes via Anders Hjortskov Larsen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge: 

   Værd at overveje:

   • Hvad skal din rolle som underviser være, når de studerende spiller? Vil du blot holde styr på tiden eller bevæge dig rundt mellem de studerende og hjælpe dem på vej i feedbackprocessen?