Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning: Refleksionsloop

Kort beskrivelse

Refleksionsloop muliggør en vejledningstilgang, hvor en faglig vejleder og et fagligt miljø støtter de studerende i at give og modtage feedback, og mindsker antallet og graden af udfordringer i et vejledningsforløb. Brugen af refleksionsloop retter sig særligt til kollektiv eller gruppebaseret vejledning, hvor du som vejleder har en mere faciliterende rolle, der  øger erfarings- og vidensdeling blandt de studerende.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Med kollektiv vejledning skaber du i samarbejde med de studerende et fagligt og socialt fællesskab, der mindsker udfordringer i form af isolation, manglende feedback og sparring for de studerende i studieforløbet. Den kollektive vejledning gør de studerende bedre til at give og modtage feedback, samt udvikler samarbejdskompetencer, der kan træne dem i at danne netværk, der kan benyttes både under og efter studiet. Refleksionsloopet giver en struktur til vejledningssituationen, der sikrer, at alle præsenterer deres projekt eller opgave og får brugbar feedback af deres medstuderende og vejleder. De studerende har mulighed for at lære af hinandens erfaringer, kan både støtte hinanden fagligt og metodisk, samt udvikle en empatisk forståelse og støtte i forbindelse med praktiske og personlige vanskeligheder i kursets forløb.

Udfør aktiviteten 

 • Du skal som underviser mødes med den gruppe, du er vejleder for i det kommende semester. Den ideelle gruppestørrelse er 4-6 studerende. 

 • Du skal som vejleder facilitere et såkaldt “Refleksionsloop”:

  • Én studerende starter ud med at præsentere.

  • Herefter diskuterer man i fællesskab denne præsentation. Her kan diskussionen også foregå i mindre grupper, hvorefter man mødes og deler de vigtigste pointer fra gruppediskussionerne.

  • Som vejleder kan du afslutningsvis give din feedback til den studerende.

 • Dette gentages for hver deltagende studerende.

 • Din rolle som vejleder vil med denne aktivitet være mere faciliterende i forhold til en én-til-én-vejledningssituation, og du skal derfor sikre dig:

  • at alle studerende får lige meget plads til deres projekt eller opgave i løbet af vejledningsforløbet.

  • at alle kommer til orde under hvert enkelt vejledningsmøde.

 • På denne måde bliver alle projekter eller præsentationer diskuteret i dybden, og i din rolle som facilitator og ordstyrer kan du søge at udnytte fordelene der eksisterer ved kollektiv vejledning.


Links og materialer til aktiviteten:

Værd at overveje:

 • Hvordan undgår vi ’gruppetænkning’, hvor de studerende kan blive fastlåste i deres forståelse, hvis de er blevet enige om en bestemt måde at anskue et bestemt aspekt på?

 • Hvordan afstemmer vi forventninger, så de studerende forstår hvor grænsen mellem vejledning og et socialt fællesskab eksisterer?

Se Søren Smedegaard Bengtsen fortælle om kollektiv vejledning, og herunder "Refleksionsloop".


Søg