Aarhus Universitets segl

Zoom

Videokonference med grupperum

Zoom er et videokonferencesystem med grupperum, der gør det nemt at afholde online undervisning, starte og planlægge videomøder, og interagere med andre live. Systemet kan rumme et stort antal studerende og har en lang række funktioner til rådighed, som kan støtte din undervisning, herunder chatfunktion, skærmdeling, fildeling, optagelse og live afstemning. 

Brug værktøjet til:

  • afholde online undervisning med en større gruppe af studerende.
  • afholde vejledningssessioner med enkelte eller få studerende.
  • facilitere gruppearbejde med øvelser eller diskussion.
  • afholde online samtaler og møder. 

Værktøjets funktioner

Oprette møderum 

Du kan selv oprette møderum til eksempelvis undervisningssessioner, møder, gruppearbejde eller vejledningssessioner. Du kan vælge at oprette mødet på forhånd og dele mødelinket med de studerende i god tid. Du kan benytte funktionen ‘waiting room’ eksempelvis i forbindelse med eksamen, så du sikrer dig, at studerende først kan tilgå møderummet, når du lukker dem ind. 

Chatfunktion og fildeling 

For at sikre at de studerende stadig kan stille spørgsmål under videomødet kan du åbne en chat, som kan køre sideløbende. Her kan de studerende stille spørgsmål til dig eller hinanden. 

Gruppearbejde i breakout rooms 

Til at muliggøre mere interaktion de studerende imellem har Zoom en funktion der hedder breakout rooms. Det er - som navnet antyder - underrum til dit videomøde. Det giver dig mulighed for at dele de studerende ind i mindre grupper med eget videorum. Det er nemt at håndtere breakout rooms, da inddelingen i grupper kan gøres automatisk eller du kan vælge at inddele de studerende i bestemte grupper. Du kan indstille rummene til at lukke igen efter et bestemt antal minutter eller vælge undervejs, hvornår de skal sendes tilbage til det fælles møderum. Som underviser kan du hoppe ind og ud af hver enkelt breakout room og deltage i grupperne. 

Afstemning 

Du kan afholde en afstemning direkte i Zoom, som popper op på hver enkelt studerendes skærm, når du aktiverer den. På den måde kan du bede om feedback fra de studerende, spørge til deres forståelse af et bestemt emne eller høre deres mening. 

Deling af skærm 

Du kan eksempelvis dele din skærm, så dine studerende kan følge med når du holder dit oplæg eller gennemgår fagligt indhold. Du har fuld kontrol over, hvad du vil dele, og kan nøjes med kun at vise enkelte programmer f.eks. PowerPoint fremfor hele din skærm. Zoom.us har også et indbygget digitalt whiteboard, som du kan anvende under selve mødet og hente ned som billedfil til efterfølgende brug. 

Monitorering af deltagere 

Har du mange studerede kan du slukke for deres lyd, så man undgår støj. Du kan åbne for lyden igen for den enkelte studerende eller tilmed give dem lov til at dele deres skærm. 

Optagelse 

Hele session kan du optage og gemme som en videofil på din computer, og efterfølgende dele med dine studerende. Her bør man starte med at gøre de studerende opmærksom på at man optager, da de også kommer med i optagelsen. 

Dette giver også mulighed for, at du kan optage fx dit faglige oplæg uden deltagelse med de studerende og efterfølgende dele det med de studerende, hvis der ikke er behov for interaktion undervejs i dit oplæg. Dette anbefales kun til kortere faglige oplæg, hvis indhold bearbejdes efterfølgende i undervisningen eller gruppearbejde.

Brug værktøjet i din undervisning

Nedenfor kan du finde eksempler på læringsaktiviteter, som du med tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af, når du vil anvende Zoom

Online undervisningssession 

Med Zoom kan du afholde online undervisning som videomøde. Du kan involvere og engagere deltagerne gennem eksempelvis gruppearbejde, afstemninger, skærmdeling og brug af digitalt whiteboard.
Lad dig eventuelt inspirere af følgende læringsaktiviteter:

Chatfunktion og fildeling 

For at sikre at de studerende stadig kan stille spørgsmål under videomødet kan du åbne en chat, som kan køre sideløbende. Her kan de studerende stille spørgsmål til dig eller hinanden. 

Gruppearbejde i breakout rooms 

Til at muliggøre mere interaktion de studerende imellem har Zoom en funktion der hedder breakout rooms. Det er - som navnet antyder - underrum til dit videomøde. Det giver dig mulighed for at dele de studerende ind i mindre grupper med eget videorum. Det er nemt at håndtere breakout rooms, da inddelingen i grupper kan gøres automatisk eller du kan vælge at inddele de studerende i bestemte grupper. Du kan indstille rummene til at lukke igen efter et bestemt antal minutter eller vælge undervejs, hvornår de skal sendes tilbage til det fælles møderum. Som underviser kan du hoppe ind og ud af hver enkelt breakout room og deltage i grupperne. 

Online vejledning  

Du kan som underviser vejlede studerende over videomøder og eventuelt kombinere dette med kollektiv vejledning. Du har eksempelvis mulighed for at lave konkrete nedslag i en skriftlig opgave med brug af skærmdeling. 

Monitorering af deltagere 

Har du mange studerede kan du slukke for deres lyd, så man undgår støj. Du kan åbne for lyden igen for den enkelte studerende eller tilmed give dem lov til at dele deres skærm. 

Afstemning 

Du kan afholde en afstemning direkte i Zoom, som popper op på hver enkelt studerendes skærm, når du aktiverer den. På den måde kan du bede om feedback fra de studerende, spørge til deres forståelse af et bestemt emne eller høre deres mening. 


Tekniske vejledninger

1. Installer og login på Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du downloade, installere og login på Zoom så du kan holde møder og får alle funktioner. Logger man ikke ind med sin AU bruger begrænses møder til 40 minutter.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Herunder kan du se hvordan man logger ind:

2. Tilgå et møde og få overblik over de basale funktioner

Denne vejledning viser dig hvorfra du kan deltage i et møde, hvordan du tilgår et møde og hvilke basale funktioner der findes i et Zoom møde. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Du kan også vælge at se videoen her under hvis du fortrækker denne mulighed:

 

3. Opret Zoom møde via web browser

Denne vejledning viser dig hvordan du opretter et Zoom møde via din web browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

4. Opret Zoom møde fra Brightspace

Denne vejledning viser dig hvordan du opretter et Zoom møde ind fra Brightspace.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

5. Opret Zoom møde fra Zoom programmet

Denne vejledning viser dig hvordan du opretter et Zoom møde fra Zoom programmet.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

6. Oprettelse af et Zoom-møde på vegne af en underviser

Denne vejledning viser dig hvordan du kan oprette et Zoom møde på vegne af en anden person. Det kræver at personen der skal oprettes møder for giver tilladelse til den person der skal oprette møderne. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

7. Optagelse af undervisning i Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du kan optage et Zoom møde og hvordan du finder optagelsen efterfølgende. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

8. Whiteboard funktionen i Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du åbner og benytter whiteboard funktionen i Zoom fra din computer. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

9. Brug pen og papir som whiteboard i Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du kan gøre din smartphone til en tavle. Dette kan du gøre ved at tilgå dit Zoom møde med din smartphone og sætte den fast i en stilling så den filmer et stykke papir som du tegner på.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

10. Zooms whiteboard funktion på tablet

Med Zoom kan du filme dig selv via webkameraet, hvilket giver en større oplevelse af nærhed. Samtidig kan du optage fra ekstra enheder. Det kan eksempelvis være fra en tablet, hvor du kan lave tavleundervisning med en tynd pen, eksempelvis en Apple Pencil. Følgende vejledning beskriver en asynkron videooptagelse. Men det kan også bruges til synkron undervisning, hvor de studerende følger undervisningen live. Inden du starter, skal du sørge for at downloade Zoom-appen til enten Android eller iOS på din tablet. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

11. Oprettelse af pre-assigned breakout rooms

Denne vejledning viser dig hvordan du opretter pre-assigned breakout rooms i zoom så du ikke behøver at lave dem imens du udføre din undervisning. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

12. Oprettelse af polls i Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du kan oprette afstemninger eller polls i Zoom og hvordan du starter dem imens du afholder dit møde.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

13. Login i din Zoom profil

Denne vejledning viser dig hvordan du logger ind i din Zoom profil og kan opdatere dine profiloplysninger.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  


Eksamen

1. Opret Zoom-rum til eksamen via webbrowser

Denne vejledning viser du sætter et Zoom rum op, som skal bruges til eksamen, via din webbrowser.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

2. Opret Zoom-rum til eksamen via Brightspace

Denne vejledning viser du sætter et Zoom rum op, som skal bruges til eksamen, via Brightspace.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

3. Zoom vejledning til censorer til mundtlig eksamen

Denne vejledning viser hvordan at du som censor skal downloade Zoom og hvordan du logger ind. Du får også en gennemgang af de basale funktioner i Zoom.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

4. Lodtrækning til eksamen i Zoom

Vær opmærksom på, at der kan være forskellige praksis på de forskellige fakulteter. Du kan læse mere om afholdelse af online mundtlig eksamen her:

Du kan også se et eksempel på håndtering af lodtræning til eksamen her (PDF):

5. Waiting room i Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du benytter funktionen Waiting Room i Zoom.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

6. Pen og papir til eksamen i Zoom

Denne vejledning viser dig hvordan du kan gøre din smartphone til at filme et stykke papir som du kan bruge i et Zoom møde, i stedet for det indbygget whiteboard. Det kan være nemmere at tegne med hånden fremfor at benytte din mus.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

Overvejelser

  • Hvis du laver mange videomøder og online seminar kan det betale sig at investere i en god mikrofon, da lyden er afgørende for en god oplevelse. Et eksempel på en mikrofon, der har god lyd og er nem at anvende er en RØDE NT-USB bordmikrofon.