Aarhus Universitets segl

Diskussion: Oxford Debate

Kort beskrivelse

Oxford Debate-aktiviteten er en gruppedebat, inspireret af “Oxford Debate”, som er en formel disciplin med to konkurrerende fronter, der træner de studerende i at debattere og diskutere ud fra et grundlag baseret på forståelse, kritisk sans, nysgerrighed og argumentation. Efter en indbyrdes diskussion i de forskellige grupper vil repræsentanter fra hver gruppe fremføre sine argumenter og forståelser til et fagligt tema til en af holdets øvrige grupper. Debataktiviteten er herved med til at skabe bedre funderede diskussioner i holdundervisningen. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Målet med aktiviteten er, at de studerende skal anvende deres forståelser for temaerne i undervisningen og diskutere dem på en saglig og argumenterende måde med medstuderende. De studerende skal gennem diskussioner både arbejde med deres forståelse af stoffet, men også skærpe deres kritiske sans og nysgerrighed.

Aktiviteten er særligt god for de studerende, som kan føle det som en stor udfordring at tale i plenum. Aktiviteten er behjælpelig, idet de studerende repræsenterer en fælles diskussion og de argumenter, som gruppen samlet har fundet - og således ikke kun skal stå til regning for egne forståelser og argumenter.

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser lave en kort introducerende forelæsning for de studerende om det tema, som de bagefter skal diskutere i Oxford Debate-aktiviteten.
  • Del herefter de studerende op i to grupper - kaldet 1’ere og 2’ere. Hver af de to grupper deles op i 4-5 undergrupper.
  • Alle 1’erne skal finde argumenter for det tema, du har introduceret dem for. Alle 2’erne skal finde argumenter imod det tema, du har introduceret.
  • De mindre undergrupper skal herefter diskutere i 10 minutter.
  • Alle 1’erne går sammen og udveksler samt skærper deres argumenter i forhold til temaet i 10 minutter. De skal også forsøge at forudsige og forholde sig til de modargumenter, de kan blive mødt med fra den anden gruppe.
  • De to grupper skal nu debattere med hinanden - de skal fremføre deres argumenter overbevisende og forholde dem til det tema, de arbejder med.
  • Grupperne får hver især 2-5 minutter til at fremføre deres argument.
  • Herefter må modsatte gruppe stille spørgsmål, som den anden gruppe skal svare på.
  • Til sidst får hver gruppe 1 minut til at samle op og komme med deres afsluttende argumenter.
  • Du skal som underviser lave en scoretavle, som du fører på undervejs i diskussionen - hvem får argumenteret bedst for deres position?
  • Du skal sørge for, at begge positioner ikke kun forholder sig til deres egne argumenter men også til udfordringen af disse - det kan også give point på scoretavlen.
  • Slut samlet af med at opsummere de vigtigste argumenter for og imod.

              Variationsmuligheder

              • Aktiviteten kan også bruges som rammesat studieaktivitet, hvor de studerende før en undervisning læser en tekst og inden undervisningen forbereder deres argumenter.

              Værd at overveje:

              • Hvilket tema, emne eller tekst passer bedst til denne aktivitetsform? 
              • Hvor øvede er de studerende i at opbygge et argument - er det eventuelt nødvendigt kort at introducere til, hvordan de studerende kan opbygge et stærkt argument? 
              • Hvordan håndterer du, hvis de studerende bliver revet lidt for meget med af aktiviteten og tonen i debatten skærpes?