Aarhus Universitets segl

Faglig diskussion: Oxford Debate

Kort beskrivelse

Aktivitetens formål er at få de studerende til ikke blot at kunne forstå og genkende temaer i teksterne, men også i højere grad at kunne anvende og diskutere deres viden. Overordnet skal de studerende være deltagere i - ikke forbrugere af - undervisning, og jeg vil som underviser gerne have, at det ikke kun er mig, der forsøger at motivere dem, men at de selv tager medansvar for at skabe motiverende incitamenter.

Underviserens motivation

Debatøvelsen er med til at skabe bedre funderede diskussioner i holdundervisningen. De studerende skal gennem diskussioner både arbejde med deres forståelse af stoffet, men også skærpe deres kritiske sans og nysgerrighed. 

Beskrivelse af aktiviteten

Forløbet

 1. En af kursusgangene handlede om ’The Commonwealth’, en transnational institution, der ligesom f.eks. Nordisk Råd flyver langt under den offentlige radar. 
 2. For at få motiveret diskussionen af dagens tekster og emne formede jeg seminaret som en debat.
 3. Efter en kort indledende oversigtsforelæsning delte jeg de studerende op i 2 store grupper (talte 1, 2, 1, 2) og dernæst i mindre undergrupper à 4-5 personer.
  • Alle 1'er-grupperne skulle finde argumenter for, hvorfor ’The Commonwealth’ er en god institution og bør bevares.
  • Alle 2'er-grupperne skulle finde argumenter for, hvorfor institutionen burde nedlægges.  ​​​​​​
 4. Efter at have diskuteret i de små grupper i 10 minutter, skulle de mødes i deres store gruppe med de andre "ligesindede".
 5. I yderligere 10 minutter skulle de store grupper nu udveksle og skærpe deres argumenterne samt forudse modargumenter fra den anden gruppe.
 6. Derefter blev de sluppet løs i en Oxford style debat i plenum.

Definition af Oxford Debate

"Derived from the Oxford Union debating society of Oxford University, "Oxford-Style" debate is a formal, competitive debate format featuring a sharply-framed motion that is proposed by one side and opposed by another."

Debatten

I debatten i plenum skulle de studerende fremføre gruppens argumenter overbevisende og sætte dem i forhold til den historiske udvikling og samtidige kontekst. Som underviser lavede jeg en scoretavle og sørgede for, at begge positioner forholdt sig ikke bare til deres egne argumenter, men også til udfordringen ved dem.

Vi sluttede debatten af med at opsummere de vigtigste argumenter for og imod. Derudover foretog vi os en mere generel diskussion af postkolonialisme og blød/hård magt i internationale relationer, hvor der blev plads til synspunkter, der ikke blot var ’enten/eller’.

Udbytte af aktiviteten

Konkurrenceelementet er helt klart et motiverende element, der får de studerende til at deltage og argumentere aktivt og engageret. Styrken ved opdelingen inden selve debatten er, at de studerende i den fælles gruppe kan udvinde argumenter, som de bagefter har godt rygstød til at fremføre alene. Dem, der har svært ved at tale i plenum og endda også i grupper, kan meget bedre deltage, når de repræsenterer fælles argumenter og tager del i en fælles diskussion. Det hjælper også, at det ikke er ens ’egen mening’, men et standpunkt, man er blevet pålagt at udvinde.

I evalueringerne fremhævede mange af de studerende, at de var meget glade for, at gruppearbejdet gav alle mulighed for at deltage, og at det for en gangs skyld “gav mening” at lave gruppearbejde, fordi det blev brugt i debatten. Dog skal man i debatten i plenum gøre sig umage for at holde en sober tone – folks vinderinstinkter bliver virkelig vakt, og det må endelig ikke blive perfidt.


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Engelsk
 • Kursus: International Communication in English/Social Patterns of the English Speaking World
 • Studieniveau: BA/KA
 • Holdstørrelse: 25 studerende
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet
 • Primær aktivitetstype: Diskussion
 • Anvendt teknologi: PowerPoint
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Læringsmål

Aktivitetens formål er at få de studerende til ikke blot at kunne forstå og genkende temaer i teksterne, men også i højere grad at kunne anvende og diskutere deres viden.