Aarhus Universitets segl

Online samtale og videomøder

Kort beskrivelse

Online samtaler og videomøder foregår i tjenester, der kan facilitere en forbindelse mellem to eller flere personer gennem internettet. Disse tjenester startede oprindeligt som internettelefoni, men giver i dag mulighed for at koble op med videoforbindelse og kan foretages overalt, så længe man via computer, tablet eller telefon har internetforbindelse.

Tjenesterne kan derfor benyttes i forbindelse med online undervisning og webinarer for større grupper, men ligeledes for mindre grupper fx i forbindelse med vejledningssessioner, møder og gruppearbejde.

Motivation 

Online videomøder gør det nemt at mødes, uanset hvor man fysisk befinder sig (så længe man har adgang til internettet) og giver således en større fleksibilitet, hvilket både kan komme studerende og undervisere til gavn.

Online samtale og videomøder kan bruges som online undervisning, hvis underviseren, gæsteforelæser eller nogle studerende ikke kan være til stede og muliggør således fjernundervisning. Tjenesterne gør det ligeledes nemmere at sætte tid af til et kort møde i en travlt hverdag, hvor den fysiske tilstedeværelse kan gøre det mere tidskrævende.

Brug det i undervisningen

Du kan bruge online samtale og videomøder i undervisningen på mange forskellige måder. Gå eksempelvis på opdagelse i vores liste af helt konkrete værktøjer og praksiseksempler i højre margin her på siden, eller lad dig inspirere af følgende korte eksempler på mere overordnede aktiviteter.

Online undervisning og webinarer

Hold online undervisning eller webinarer med videokonferencessystemer, der både understøtter online gruppearbejde samt tekstbåren kommunikation. Online undervisning og webinarer har potentialet for at gøre undervisningssituationen både involverende og engagerende for de studerende. Dette ved at indarbejde aktive elementer undervejs og understøtte løbende dialog mellem alle parter. Inviter eksempelvis en gæsteforelæser eller en repræsentant fra en organisation med en problemstilling ind i undervisningsrummet via et synkron videomøde.

Mundtlig online feedback

Online videomøder muliggør feedback, hvor studerende kan spørge ind til underviserens eller medstuderendes kommentarer, hvilket der ikke er samme muligheder for ved udelukkende skriftlig feedback. Desuden sikrer skærmdeling, at både feedbackgiver og feedbackmodtager kan lave konkrete nedslag i opgaven, så disse kan diskuteres indgående. Her kan man også bruge tjenester til online skriftligt samarbejde.

Online gruppearbejde

Videomøder løser udfordringen med at være to steder på samme tid, hvilket kan sikre gruppearbejde på trods af, at studerendes eksempelvis bor i hver sin by eller land - fx også i forbindelse med praksisophold. Hvis studerende skal udarbejde skriftligt materiale i samarbejde kan deres online samtaler suppleres med online skriftligt samarbejde.

Interviewsituationer

Hvis de studerende skal tilgå ekspertviden i et fag eller udføre interviews, kan online videomøder gøre det lettere at få en aftale med eksperter eller interviewpersoner, da det sikrer en øget fleksibilitet for dem.

Online vejledning 

Du kan som underviser vejlede studerende over videomøder og eventuelt kombinere dette med kollektiv vejledning.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Zoom er et videokonferencesystem, der kan skabe forbindelse med mange deltagere og dele dem ud i grupper. Det er nemt at bruge og det er muligt at dele sin skærm, chatte og uploade filer i systemet.

Overvejelser

Videomøder begrænser dine fysiske virkemidler, da du ikke har hele rummet til rådighed, men kun den del, som kameraet viser. Tænk derfor over, hvordan du som underviser fremgår på skærmen og brug de nødvendige virkemidler for at gøre op for den manglende fysiske tilstedeværelse og bevægelse. Overvej fx dit kropssprog, din mimik, gestik og stemmeføring.

Test at forbindelserne virker inden en videosamtale eller online undervisningssituation går i gang.

Gode råd til bedre online møder:

  • Kabel-internet anbefales! (gå evt. tættere på din router).
  • Tjek forbindelsen i god tid og tryk “mute” på kanalen.
  • Brug gerne earplugs.
  • Tjek om mikrofonen virker i dine indstillinger.
  • Sluk gerne for mikrofonen, når du ikke taler.

Tekniske vejledninger til Zoom


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.