Aarhus Universitets segl

Karriererelevans

Overblik

Ved at inddrage karriereperspektiv i undervisningen, kan du som underviser tydeliggøre fagets og uddannelsens relevans i forhold til arbejdsmarkedet og hjælpe de studerende med at blive bevidste om og italesætte egne kompetencer. Det kan gøres gennem kompetenceafklarende aktiviteter, forskellige former for virksomhedssamarbejder samt i forbindelse med projektorienterede forløb.

 

Hvorfor inddrage karriereperspektiver i undervisningen?

Mange studerende søger svar på, hvad de kan bruge deres uddannelse til. Ved at inddrage karriereperspektiver i din undervisning, kan du hjælpe de studerende med at se faget og uddannelsens relevans i forhold til arbejdsmarkedet. Dette kan øge de studerendes motivation i at arbejde med faget, da de herigennem bliver opmærksomme på, hvordan de kan anvende deres faglighed uden for universitets mure. Det giver dem også mulighed for at blive bevidste om, hvilke personlige og faglige kompetencer de udvikler på uddannelsen, der er relevante på arbejdsmarkedet.

Hvordan og hvor meget karriereperspektiv?

Hvis du vil inddrage karriereperspektiver i undervisningen, kan du eksempelvis lade dig inspirere af følgende:

 • Kompetenceafklaring: I et længere uddannelsesforløb kan det være svært for de studerende at få øje på de kompetencer de udvikler, især på uddannelser der ikke er professionsrettede. Du kan som underviser understøtte de studerende i at afklare og italesætte deres faglige og personlige kompetencer og se dem i relation til arbejdsmarkedet og fremtidig karriere. Find eksempler på hvordan under “Aktiviteter”.
 • Virksomhedssamarbejde: Ved at inddrage virksomheder og organisationer i undervisningen er du med til at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet: potentielle aftagervirksomheder får kendskab til uddannelsen, og de studerendes adgang til arbejdsmarkedet lettes. Virksomheder kan inddrages på mange måder, få inspiration under “Aktiviteter”.
 • Projektorienteret forløb: Et af formålene med det projektorienterede forløb er at de studerende får mulighed for at afprøve teorier og metoder samt udvikle deres selvforståelse og deres kompetencer i en konkret praksis. De studerende får et indblik i forskellige organisationskulturer, arbejdsopgaver og processer, samtidig med at de etablerer netværk og kontakt til arbejdsmarkedet, som kan være givtigt for deres fremtidige karriere. Se eksempler på aktiviteter knyttet til projektorienteret forløb under “Aktiviteter”.

 

Overvej som underviser 

 • Hvilke faglige og personlige kompetencer forventer du, at de studerende udvikler gennem dit fag?
 • Hvordan kan karriereperspektivet anvendes som spejl og modspil i dit fag?
 • Hvorfor er dit fag vigtigt for de studerendes fremtid på arbejdsmarkedet, og hvordan ruster faget dem til dette?
 • Hvilke typer af virksomhedssamarbejde passer til dit fags faglige mål og de studerendes forudsætninger?
 • Hvordan sikrer jeg, at de studerendes erfaringer fra virksomhedssamarbejdet eller det projektorienterede forløb bliver sat i spil i faget?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Videre læsning


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development