Aarhus Universitets segl

Alternativ onlineforelæsning

Kort beskrivelse

Formålet med kurset er, at de studerende oparbejder et omfattende overblik over nyere film- og tv-historie samt øger deres metodiske og teoretiske bevidsthed i forhold til valg af tilgang til det at studere film- og mediehistorie. Kurset er opdelt i 13 sessioner á 3 timer, hvor alle de 54 studerende er på samme hold.

Underviserens motivitation

Som følge af nedlukningen grundet covid-19 var der ikke mulighed for fysiske forelæsninger. Jeg ønskede derfor at finde nogle pædagogiske formater, som ikke nødvendigvis gav den samme læring, men bare var fuldgyldige alternativer – og gerne bedre. Samtidig ønskede jeg at respektere den skemasatte plan, som underviserteamet havde koordineret for de studerendes samlede aktiviteter på tværs af semesterets tre fag. Herunder ville jeg holde fast i den allerede planlagte forberedelses- og undervisningstid. Jeg ønskede også at holde aktiviteterne inde på Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), da dette allerede var den kendte læringsplatform for både dette fag og dets forgænger (del 1). Derfor var der allerede nyttig information derinde (fx semesterplan, Powerpoint-dias, litteratur, tidligere studenterøvelser osv.). Aktiviteten er tænkt som et online forelæsningsformat, der tillader interaktion og diskussion, og hvor såvel undervisere som studerende oplever mere nærvær end ved envejskommunikerende forelæsninger.

Beskrivelse af aktiviteten

Den alternative onlineforelæsning er opdelt i to dele, som udføres henholdsvis før og under live-forelæsningen.

Før live-forelæsningen: 

 • De studerende ser to til lejligheden optagede forelæsninger a hver 45 minutter i det vanlige undervisningstidsrum fra kl. 9.00 – 11.00. De får to timer til 90 minutters forelæsning, så de har mulighed for fx at spole tilbage for at få gentaget en pointe, holde en lille pause, få teknikken til at fungere osv.
 • I samme tidsrum sidder jeg parat i Virtual Room i Blackboard (OBS: du kan benytte chatfunktionen i Brightspace). Via Virtual Rooms chatforum kan de studerende stille afklarende spørgsmål til forelæsningerne, som jeg kan svare på løbende. De studerende bidrager også med svar på hinandens spørgsmål. 

Under live-forelæsningen:

 • Kl. 11.15 går jeg på live i Virtual Room, hvor jeg deler min skærm med de studerende. Basismaterialet er fortsat en powerpoint-præsentation.
 • Jeg starter forelæsningen der, hvor de optagede forelæsninger slap. Ved denne form for livestreaming fungerer det af tekniske årsager ikke så godt med lyd fra film- og tv-uddrag. Derfor bruger jeg færre eksempler end i de optagede forelæsninger. Da der er 54 studerende på holdet, fungerer det heller ikke så godt med håndsoprækninger og mundtlige spørgsmål fra de studerende. Derfor lægger jeg op til, at de studerende kan kommentere og stille spørgsmål i den samme chattråd, der har kørt siden kl. 9. Undervejs stiller jeg også spørgsmål til de studerende, som de så svarer på i chatten.
 • Efter forelæsningen uploader jeg de powerpoint-dias, som jeg har taget afsæt i til forelæsningerne (både de optagede og live-sessionen). Herved får de studerende mulighed for at tilgå dem igen i forbindelse med forberedelse til eksamen.

Anvendt teknologi

Dette fag handler om film- og mediehistorie, og det er derfor essentielt at vise uddrag fra især film, serier, digitale arkiver, streaminginterfaces mv. Den bedste måde at sikre en smidig og effektiv afvikling er at lægge eksemplerne ind i sin præsentation. Man kan også afvikle eksemplerne i et browservindue (fx Chrome) eller en media player (fx VLC) uden for fx en powerpoint-præsentation og så hoppe frem og tilbage mellem de to. 

Til at optage forelæsningerne brugte jeg funktionen “New Screen Recording” i Quick Time. Jeg indstiller programmet til at optage lyd via min Macs mikrofon (en støjreduktionsfunktion forbedrer lydkvaliteten). Programmet optager det, der er på min skærm eller et udsnit af skærmen, hvis jeg vælger det, mens mikrofonen både samler min speakerlyd op samt lyd fra de eksempler, som jeg inkorporerer i mine powerpoint-dias. Lyd- og billedkvaliteten er udmærket, også selv om jeg eksporterer filerne i en knap så høj opløsning, som man kunne. I andre forløb er det mindre afgørende at inddrage eksempler med lyd og levende billeder, hvilket kun gør arbejdsgangene enklere.

Udbytte af aktiviteten

Fra et studenterperspektiv:

 • De studerende var tilfredse med tiltaget og var især glade for, at vi kunne bibeholde inddragelsen af eksempler fra film- og tv-historien.
 • De gav udtryk for, at det læringsmæssigt var et lige så godt forløb som før coronakarantænen, og at det på nogle punkter var en forbedring rent læringsmæssigt.
 • Nogle studerende er mere komfortable med at bidrage i et chatforum end ved håndsoprækning til en forelæsning. Én studerende skriver fx i evalueringen: ”Jeg har faktisk deltaget mere aktivt under corona end før (...)” (studerende fra holdet)
 • Der bliver gennemgået omtrent 10-15% mere materiale ved denne type online forelæsninger end i en traditionel forelæsning.  

Fra et underviserperspektiv:

 • Som underviser kunne jeg i det store hele bevare det normale, ugentlige arbejdsflow.
 • Man udbygger sit formidlingsmæssige repertoire. Fx skal man lægge sin stemmeføring om og mere tænke sig selv som en voiceoverstemme eller vært for en podcastserie end som en forelæser, der skal råbe en sal op.
 • Potentielt kan alle forelæsninger bruges efterfølgende i det samme kursus, så man ikke behøver at optage dem igen.
 • Hvis jeg i fremtiden skal på konference eller er forhindret i at være fysisk til stede under forelæsningerne, vil jeg være mere tilbøjelig til at bruge denne aktivitet.

Værd at overveje

 • I første iteration er det mere tidskrævende end at forberede og afvikle et traditionelt undervisningsforløb. Der er brug for tid til at udføre optagelsessessionerne, gentage eller redigere i optagelsen, og der arbejdes med ret store filer, der først skal eksporteres i Quick Time og derefter uploades på Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace).
 • Det er vigtigt at gøre de studerende opmærksomme på, at de optagede forelæsningerne kun er til intern brug på holdet og ikke må distribueres.
 • Ved større grupper af studerende vil jeg anbefale at anlægge nogle retningslinjer for kommunikationen i chattråden.

Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Uddannelse: Medievidenskab, Bachelortilvalget i film og medier
 • Kursus: Film- og mediehistorie II
 • Studieniveau: BA, 6. semester (2. semester af bachelortilvalget)
 • Holdstørrelse: 54 studerende.
 • Undervisningsform: Forelæsning
 • Omfang: Hele kurset
 • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), PowerPoint, Quick Time
 • Hvordan casen blev gennemført: Online-/fjernundervisning