Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OMERO-platform til undervisning i digitale billeder

Kort beskrivelse

Ved at bruge OMERO, Zoom og Office 365 løser de studerende opgaver, samskaber præsentationer og analyserer og anvender billeder fra OMERO-server med opgavefiler. Platformene gør det muligt for underviseren at følge med i de studerendes arbejde live.

Underviserens motivation

Nye muligheder for planlægning og afvikling af undervisningsforløb. Bedre mulighed for at tage hensyn til de studerendes individuelle læringsstrategier, styrke, læring og engagement.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

 1. De studerende får undervisningsplan, links og meddelelser via Blackboard
 2. De løser opgaver stillet i Office 365 i fælles kursusmappe/opgavefolder/gruppedokument
 3. De samskaber præsentation løbende i Office 365
 4. De henter, analyserer og anvender billeder fra OMERO-server med opgavefiler
 5. Underviseren kan via Office 365 følge med i de studerendes arbejde live

Ressourcer til studerende:

 • Opgaver og skabeloner i Office 365
 • Billeder i OMERO-server
 • Zoom rum til fokuseret gruppearbejde
   

Support til studerende:

 • Guides og vejledninger
 • Adgang til billeder og analyseværktøj OMERO
 • Underviserhjælp, særligt til grupper, som bliver presset på tid.

Anvendt teknologi

 • Zoom til oplæg, demonstration og samarbejde.

 • Blackboard til kommunikation og information

 • OMERO til samarbejde, øvelser og produktion

 • One drive, office 365 (PP, skriftligt)

Citat om brugen af office 365: “Det er smart at man som underviser løbende kan følge med i de studerendes progression i holdundervisningen. For ellers kunne studerende godt gemme sig med noget de har svært ved. Nu er der 100% transparens - vi kan se hver eneste ting de laver og de ved vi gør det - og de er faktisk glade for det fordi de helst ikke vil stå med et produkt de ikke kan bruge til eksamen”.

Udbytte af aktiviteten

 • Mere ro og fokuseret arbejdsramme
 • Let adgang til de store (gb) billedfiler
 • De studerende fik indsigt i andre studerendes arbejdsmetode og resultater via fælles dokumenter og samarbejde.
 • Der var færre gentagelser af spørgsmål, peer instruction, bedre spørgsmål
 • Matrix samarbejde på tværs af “faste” grupper
 • Godt samarbejde med AU it
 • God ledelsesopbakning
 • De studerende kunne uden besvær samarbejde i både Zoom, office 365 og OMERO.

Udfordringer

 • Tid og overskud til udvikling af guides til udbredelse
 • Tid til udvikling af både det pædagogiske koncept og deltagelse i OMERO community /netværk
 • Ikke færdig med at udvikle det pædagogiske koncept/learning design

Værd at overveje

 • Opfordre til at tage en aktiv rolle i at sikre driften og udviklingen af denne type special edu-it.
 • Tage ansvar og bidrage til erfa/netværk og ikke “bare” ville være bruger.
 • Få hjælp fra AU-it og HE-it support til implementering for at sikre system ejerskab.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: HE, IOOS
   • Uddannelse: Flere på IOOS
   • Kursus: Histologi og oral histologi 2 x 5 ECTS
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: 85 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning og forelæsning
   • Omfang: Kursus
   • Primær aktivitetstype: Samarbejde, produktion og øvelse/praksis
   • Gennemførsel: Kombineret tilstedeværelses- og online undervisning
   • Anvendt teknologi: OMERO, Zoom, Blackboard (OBS: Ny benyttes Brightspace) og OneDrive i Office 365