Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Portfolio med multimedia

Kort beskrivelse

Kropsbasis giver de studerende en grundlæggende introduktion til motorisk, æstetisk og rytmisk grundtræning med henblik på at fornemme og beherske egen krop samt at opnå undervisningskompetence i fagområdet. Kurset inddrager indhold fra forskellige bevægelseskulturer og består derfor at flere små forløb med tilhørende obligatoriske læringsprøver undervejs.

Underviserens motivation

Aktiviteten opstod som følge af idéen om at lave et portfolio, hvori der kunne anvendes multimedia som fx video, lyd og billeder. Der skulle være mulighed for at gøre de obligatoriske læringsprøver til ”low stake”-aktiviteter, hvor de studerende på baggrund af enten peer -eller underviser feedback kunne revidere deres første materiale-udkast. Derudover var der idé om at skabe et dynamisk værktøj, hvori de studerende løbende kunne samle udarbejdet og revideret materiale fra forskellige læringsprøver i kurset, som også kunne danne grundlag for udprøvning.

Beskrivelse af aktiviteten

Gennem udarbejdelsen af portfolioer fik de studerende mulighed for at anvende den feedback, de modtog løbende i kurset. Portfolioen blev et produkt, hvori de studerende kunne dokumentere deres forskelligartede læringsudbytte, og portfolioen gav samtidig de studerende mulighed for at reflektere over sammenhængen mellem kursets forskellige indholdselementer og undervisningsmetoder.

Værd at overveje

 • Når studerende er producenter af multimedia, skal det foregå på baggrund af tydelige instrukser og formalia. 
 • PDF er et fleksibelt og dynamisk produkt, hvor der kan skabes skræddersyede portfolio-skabeloner.
 • Ved brug af PDF er der fundet flere problemer med integration af multimedie, og det anbefales derfor at de studerende linker til deres videoer via PDF’en.
 • Hvis underviseren selv ønsker at kunne redigere PDF-skabelonen, kræver det kendskab til brug af InDesign.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Health
   • Uddannelse: Idræt
   • Kursus: Kropsbasis
   • Studieniveau: BA 
   • Holdstørrelse: Ca. 90 studerende fordelt på 3 hold
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Produktion    
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi