Aarhus Universitets segl

Skærmoptagelse til studerendes forberedelse

Kort beskrivelse

På retsmedicin for medicinstuderende lærer de studenterne hvordan de skal håndtere dødsfald. Der fokuseres på logistik, eventuel kontakt til politiet og beskrivelse af læsioner. Dermed får de studerende en forståelse for, hvordan skader opstår hos levende og døde og samtidig lærer de om særlige forhold ved kontakt med patienter, der har været udsat for vold og overgreb.

Underviserens motivation

Der var et behov for at understøtte de studerendes forberedelse af fagets kernebegreber, så holdtimerne kunne fokusere på at arbejde med cases. Samtidig var der en idé om at gøre særligt svært stof lettere at forstå og repetere ved at lave videoer baseret på eksisterende Powerpoint-præsentationer. Endeligt var der et ønske om at sikre de studerendes faglige niveau ved brug af video.

Beskrivelse af aktiviteten

Underviseren brugte et screencast program til at lave videoer, hvor de grundlæggende begreber blev præsenteret og forklaret. Videoerne tog udgangspunkt i eksisterende Powerpoint-præsentationer, hvor kombinationen af billede, bevægelse og tale blev brugt som underbyggende modaliteter, der aktiverer de studerendes læring.

 • Inden holdundervisningen fik de studerende små video-klip på Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), som gennemgik de vigtige og særligt svære begreber, som undervisningen skulle fokusere på.
 • I holdtimerne fokuserede underviseren på et højere taksonomisk niveau, fordi forberedelsen af de grundlæggende begreber var klaret i forbindelse med de studerendes forberedelse.
 • Undervisningen fokuserede på at få de studerende til at anvende den viden, som de havde lært i videoerne. Dette foregik gennem konkret case-arbejde.

Udbytte af aktiviteten

De studerende er bedre forberedt, og det er muligt at starte fra et fælles udgangspunkt. Hvert semester har der været positive tilbagemeldinger fra de studerende, som typisk nævner, at det er rart at kunne forberede sig på en nem måde. Det er dog af en udfordring, at få de studerende til at se videoen inden undervisningen, når det gælder holdundervisning, fordi det er svært at kontakte holdene enkeltvis. Det er desuden indtrykket, at de studerende ikke altid orienterer sig i Blackboard  (OBS: Nu benyttes Brightspace) inden undervisningen.

Værd at overveje

 • Upload af videoer til Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace) inden forelæsningen er en god måde at lave flipped classroom, hvor forberedelsen af begreber klares som del af de studerendes forberedelse. Dermed kan undervisningen fokusere på at anvende videoens indhold i en læringskontekst.
 • Når underviseren er inde i sit stof, er det let at omsætte en PowerPoint til video og lave multimodal formidling ved hjælp af billede, bevægelse og tale.
 • Det er vigtigt at forberede stoffet, så formidlingen bliver flydende, og videoen kun fokuserer på at give de studerende den vigtigste information.
 • Videoer om vigtige og svære emner er gode til at forberede de studerende inden forelæsninger og eksamen, og de kan ofte genanvendes til andre hold og semestre.

Basisinformationer

 • Fakultet: Health
 • Uddannelse: Medicin (Retsmedicin)         
 • Kursus: Gynaecology-obstetrics and paediatrics         
 • Studieniveau: KA  
 • Holdstørrelse: 200 studerende fordelt på hold á 33 studerende     
 • Undervisningsform: Holdundervisning    
 • Omfang: Kursus        
 • Primær aktivitetstype: Viden og information                
 • Anvendt teknologi: Powerpoint, Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace)        
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi         

Links og materialer

Video med underviser:

Eksempel på video: