Aarhus Universitets segl

Studenter-centreret læring vha. online, narrative læringsstier

Kort beskrivelse

Kurset Digital Learning Design (DiLD) er tilrettelagt som fire ugers, fleksibel online-undervisning, der gør brug af såkaldte narrative læringsstier til at strukturere og studentercentrere læringen. Kurset er et universitetsadjunktpædagogikum-modul om educational IT for adjunkter og postdocs ved Natural Sciences og Technical Sciences, men principperne er ligeledes relevant for undervisning af studerende.

Underviserens motivation

I forbindelse med online, asynkrone kurser og aktiviteter er der fare for, at de studerende ikke introduceres tilstrækkeligt til kursets materialer og aktiviteter, da underviser ikke er til stede for at kæde materialer, aktiviteter, rækkefølge og formål m.m. sammen verbalt. Man er som underviser derfor nødt til at være meget eksplicit omkring læringsprocessen samt sammesætte materialer og aktiviteter i en kronologisk/logisk rækkefølge til gavn for de studerende (studenter-centrering).

Derfor kan  narrative læringsstier benyttes til at strukturere materialer og aktiviteter i en sekvens suppleret af introducerende, beskrivende tekst, der forklarer sammenhængen mellem materialer, aktiviteter osv. Fordelen er, at de studerende får et bedre overblik over undervisningen og sammenhængen mellem de forskellige dele.

Beskrivelse af aktiviteten

Set fra de studerendes side, er det meget nemt at deltage i narrative læringsstier. De skal blot følge læringsstiens struktur, typisk en lineær sekvens, ved at læse teksten, deltage i aktiviteterne osv. som beskrevet. Det er således muligt at optimere kursisternes tidsforbud på kurset ved ikke at spilde kostbar tid på at prøve designet og undervisningsplanen. De kan i stedet koncentrere sig om kursets faglige indhold og planlagte aktiviteter. 

Arbejdet består derimod i at få et overblik over de studerendes læringsforløb og gøre dette eksplicit ved at opbygge et passende antal læringsstier. Der oprettes en læringssti per logisk enhed. Det kan fx være per uge eller per undervisningstema. På Digital Learning Design har det resultateret i tre læringsstier — én for hver undervisningsuge/tema. Efterfølgende tilføjes en side eller værktøj for hver trin i de studerendes læringsproces. Det er i den forbindelse vigtigt, at der er en klar sammenhæng imellem de forskellige trin. Dette kan fx understøttes vha. forklarende tekster (“signposts”) eller visuelt, der tydeligt forklarer hvad den studerende skal gøre, hvorfor, hvornår osv. Ligeledes kan man med fordel markere afleveringer el. lign. aktiviteter, således at de studerende bedre kan planlægge deres arbejde på kurset. På Digital Learning Design starter hver uge/læringssti med en tekstuel forklaring på ugens tema og form. En indholdsfortegnelse er fordelagtig, så den studerende hurtigt kan navigere i materialerne og danne sig et overblik. Bemærk hvorledes indholdsfortegnelsen også giver en oversigt over aktiviteter, dvs. hvor kursisterne aktivt skal deltage i, bidrage eller dele noget.

Udbytte af aktiviteten

Brugen af online, narrative læringsstier har flere fordele:

 • De studerende kan lettere navigere i undervismaterialer og aktiviteter, og der er således større sandsynlighed for, at ingen materialer og aktiviteter bliver overset. Størstedelen af kursisterne vurderet det som let at komme i gang med kurset, intuitivt at navigere og underviserne får kun få henvendelser omkring formen på kurset (herunder til hvor materialer forefindes).

 • Man kan som underviser få et bedre indblik i de studerendes progression, da LMS kan vise statistik på gennemførelse af læringsstierne.

 • Selvstudie og repetition: narrative læringsstier er velegnet til selvstudie, i forbindelse med repetition og ved eksamensforberedelse, da de er selvforklarende. Dette har særligt været en hjælp for kursisterne, som har været på forskningsophold i udlandet, været på rejse eller haft andre, presserende pligter, der skulle passes samtidig med undervisningen. 

 • Genbrug og undervisningstid: da læringsstierne er selvforklarende, vil de ofte kunne genbruges ved senere kursusafholdelser og således frigøre undervisertid til de studerende, feedback eller andet nyttigt. På Digital Learning Design har den frigjorte tid i særlig grad været anvendt til at give kursisterne feedback samt løbende udvikle det faglige indhold i trit med feltets hastige udvikling.

Værd at overveje

 • Narrative læringsstier er relevante for næste alle former for undervisning, hvad enten den primært foregår face-to-face, blended eller online. Ved face-to-face-undervisning kan læringsstierne være en nyttig guide for de studerende til at få et overblik over og rækkefølge af læsning, materialer, aktiviteter, formål osv. Ved rene online forløb vil de narrative læringsstier kunne indeholde alle materialer samt aktiviteter og således give en rød tråd for de studerendes læringsproces. Hvis undervisningen gør brug af traditionelle ugesedler (som fx på Nat og Tech), vil disse helt kunne erstattes af læringsstier.

 • Overvej et passende omfang af læringsstierne, fx én læringssti per uge, per tema eller en anden logisk inddeling, som de studerende vil være bekendt med. Undgå at inddele læringsstierne efter aktivitetstyper (forelæsninger, holdundervisning osv.), underviser, sted, værktøj i LMS eller lignende praktiske/organisatoriske/tekniske aspekter.

 • Forsøg så vidt muligt at inkludere alle, større trin i de studerendes læringsproces i læringsstierne — også selvom de ikke foregår online. En face-to-face-aktivitet kan indgå i læringsstien med basal info om hvad, hvor og hvornår.


Basisinformationer

 • Fakultet: NAT og TECH
 • Uddannelse: Adjunktpædagogikum           
 • Kursus: Digital Learning Design           
 • Holdstørrelse: 12–40 kursister        
 • Undervisningsform: Holdundervisning             
 • Omfang: Kursus          
 • Primær aktivitetstype: Viden og information                
 • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace)        
 • Hvordan casen blev gennemført: Online-/fjernundervisning        

Mikkel Godsk

Undervisningsudvikler, EdD